Wydział Historyczny Informacje dla Studentów Studia Podyplomowe Historii Plan zajęć

STUDIUM PODYPLOMOWE HISTORII Plan zajęć. Semestr II (17.02.2014 – 29.06.2014)

 Plan II semestr

22 II

 

 

08.00-08.14

Rozpoczęcie nowego semestru.

 

8.15-9.45

Dydaktyka historii w gimanzjum

Dr Michał Kosznicki

10-00-11.30

Historia nowożytna powszechna

Prof. UG dr hab. Gabriela Majewska

11.45-13.15

Historia Rosji i krajów Europy Wschodniej XIX-XX w.

Prof. UG dr hab. Iwona Sakowicz

13.30-15.00

Historia Rosji i krajów Europy Wschodniej XIX-XX w.

Prof. UG dr hab. Iwona Sakowicz

 

 

 

01 III

 

 

8.00-9.30

Dydaktyka historii w gimanzjum

Dr Michał Kosznicki

9.45-11.15

Dydaktyka historii w gimanzjum

Dr Michał Kosznicki

11.30-13.00

Historia Rosji i krajów Europy Wschodniej XIX-XX w.

Prof. UG dr hab. Iwona Sakowicz

13.15-14.45

Historia Rosji i krajów Europy Wschodniej XIX-XX w.

Prof. UG dr hab. Iwona Sakowicz

 

 

 

8 III

 

 

8.00-9.30

Historia nowożytna Polski

Dr Dariusz Kaczor

9.45-11.15

Historia nowożytna powszechna

Prof. UG dr hab. Gabriela Majewska

11.30-13.00

Historia Rosji i krajów Europy Wschodniej XIX-XX w.

Prof. UG dr hab. Iwona Sakowicz

13.15-14.45

Historia nowożytna powszechna

Prof. UG dr hab. Gabriela Majewska

 

 

 

15 III

 

 

8.00-9.30

Historia nowożytna Polski

Dr Dariusz Kaczor

9.45-11.15

Dydaktyka historii w gimanzjum

Dr Michał Kosznicki

11.30-13.00

Dydaktyka historii w gimanzjum

Dr Michał Kosznicki

13.15-14.45

Historia Niemiec XIX-XX w.

Prof. dr hab. Marek Andrzejewski

 

 

 

22 III

 

 

8.00-9.30

Historia nowożytna Polski

Dr Dariusz Kaczor

9.45-11.15

Historia nowożytna powszechna

Prof. UG dr hab. Gabriela Majewska

11.30-13.00

Historia nowożytna powszechna

Prof. UG dr hab. Gabriela Majewska

13.15-14.45

Historia Niemiec XIX-XX w.

Prof. dr hab. Marek Andrzejewski

 

 

 

29 III

 

 

8.00-9.30

Historia nowożytna Polski

Dr Dariusz Kaczor

9.45-11.15

Dydaktyka historii w gimanzjum

Dr Michał Kosznicki

11.30-13.00

Dydaktyka historii w gimanzjum

Dr Michał Kosznicki

13.15-14.45

Historia Niemiec XIX-XX w.

Prof. dr hab. Marek Andrzejewski

 

 

 

05 IV

 

 

8.00-9.30

Dydaktyka historii w gimanzjum

Dr Michał Kosznicki

9.45-11.15

Historia nowożytna Polski

Dr Dariusz Kaczor

11.30-13.00

Historia Niemiec XIX-XX w.

Prof. dr hab. Marek Andrzejewski

13.15-14.45

Historia Pomorza XIX-XX w.

Dr Tomasz Rembalski

 

 

 

12 IV

 

 

8.00-9.30

Historia Pomorza XIX-XX w.

Dr Tomasz Rembalski

9.45-11.15

Historia nowożytna powszechna

Prof. UG dr hab. Gabriela Majewska

11.30-13.00

Historia nowożytna Polski

Dr Dariusz Kaczor

13.15-14.45

Dydaktyka historii w gimanzjum

Dr Michał Kosznicki

 

 

 

26 IV

 

 

8.00-9.30

Historia Pomorza XIX-XX w.

Dr Tomasz Rembalski

9.45-11.15

Historia krajów skandynawskich XIX-XX w.

Prof. UG dr hab. Arnold Kłonczyński

11.30-13.00

Historia nowożytna powszechna

Prof. UG dr hab. Gabriela Majewska

13.15-14.45

Historia Niemiec XIX-XX w.

Prof. dr hab. Marek Andrzejewski

 

 

 

10 V

 

 

8.00-9.30

Historia nowożytna powszechna

Prof. UG dr hab. Gabriela Majewska

9.45-11.15

Historia krajów skandynawskich XIX-XX w.

Prof. UG dr hab. Arnold Kłonczyński

11.30-13.00

Historia nowożytna powszechna

Prof. UG dr hab. Gabriela Majewska

13.15-14.45

Historia krajów skandynawskich XIX-XX w.

Prof. UG dr hab. Arnold Kłonczyński

 

 

 

17 V

 

 

8.00-9.30

Historia nowożytna Polski

Dr Dariusz Kaczor

9.45-11.15

Historia nowożytna powszechna

Prof. UG dr hab. Gabriela Majewska

11.30-13.00

Historia nowożytna Polski

Dr Dariusz Kaczor

13.15-14.45

Historia krajów skandynawskich XIX-XX w.

Prof. UG dr hab. Arnold Kłonczyński

 

 

 

24 V

 

 

8.00-9.30

Historia nowożytna Polski

Dr Dariusz Kaczor

9.45-11.15

Historia krajów skandynawskich XIX-XX w.

Prof. UG dr hab. Arnold Kłonczyński

11.30-13.00

Historia Pomorza XIX-XX w.

Dr Tomasz Rembalski

13.15-14.45

Egzamin

 

 

 

 

31 V

 

 

8.00-9.30

Historia nowożytna Polski

Dr Dariusz Kaczor

9.45-11.15

Historia Pomorza XIX-XX w.

Dr Tomasz Rembalski

11.30-13.00

Dydaktyka historii w gimanzjum

Dr Michał Kosznicki

13.15-14.45

Wpis do indeksów, zakończenie semestru

 

 

Ostatnio modyfikowane: 28.02.2014