Wydział Historyczny Działalność naukowo-badawcza Studenckie koła naukowe Koło Naukowe Miłośników Wschodu

Koło Naukowe Miłośników Wschodu

Historia:

Koło Naukowe Miłośników Wschodu zostało założone w 1999 r. przez studentów historii i filologii rosyjskiej.
Jego opiekunem naukowym jest prof. dr hab. Zbigniew Opacki. Pierwszy prezesem był student historii Michał Sempołowicz, drugim - studentka filologii rosyjskiej Bianca Sadowska.
 
Przedmiotem zainteresowania jego członków jest historia i współczesność państw powstałych po rozpadzie ZSRR. Koło realizuje swe cele m.in. poprzez organizację spotkań edukacyjnych, obozów naukowych i wystaw.
 
 
Koło ma charakter międzywydziałowy co oznacza, że jego członkiem może zostać każdy student.
Nie ma stałego terminu spotkań. jednak informacja o przedsięwzięciach organizowanych przez Koło zamieszczana jest w Aktualnościach na stronie UG, na plakatach rozwieszanych na terenie Uniwersytetu oraz na stronie WWW Wydziały (koła naukowe).
 
 
Ostatnie dokonania:
Rosyjski Nowy Rok (13.01.2010 r.)
Impreza kulturalno-rozrywkowa z udziałem podróżnika Romualda Koperskiego.
we współpracy z Klubem Morza „Zejman” w Gdańsku.
 
Spotkanie z prof. Ihorem Iljuszynem, autorem książki pt. "UPA i AK. Konflikt w Zachodniej Ukrainie (1939-1945)” (4.05.2009 r.)
Spotkanie poprowadził dr Igor Hałagida z Instytutu Historii UG. Współorganizator: Związek Ukraińców w Polsce.
 
Dni Kultury Kaukaskiej (21-22.04. 2007 r.)
Impreza była zwieńczeniem wyjazdu członków Koła do Gruzji i Azerbejdżanu. Została zorganizowana we współpracy z Klubem Morza „Zejman” w Gdańsku.
 
Prawda polska, prawda ukraińska. Od Wołynia do akcji „Wisła” (25.05.2006 r.)
Wykład dr. Grzegorza Motyki, autora m.in. pracy „Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943-1948”
 
Białoruś – nasza wspólna sprawa (01.04.2005 r.)
Pokaz filmów „Pogoń za prawdą” i „Partyzancka szkoła” oraz spotkanie z ich bohaterami
Pawłem Mażejką i Lawonem Barszczeuskim.
 
Wybór Ukrainy (1.12.2004 r.)
Spotkanie z udziałem wicemarszałka województwa pomorskiego Bogdana Borusewicza - działacza „Solidarności”, obserwatora wyborów w Charkowie; Romana Michalika - przedstawiciela mniejszości ukraińskiej w Gdańsku; prof. dr hab. Andrzej Piskozuba - politologa; prof. dr hab. Tadeusza Stegnera - historyka.
 
 
Siedziba:
Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego
Ul. Wita Stwosza 55
80-952 Gdańsk
 
Kontakt:
 
Ostatnio modyfikowane: 26.01.2010