Wydział Historyczny Informacje dla Studentów Podział roku akademickiego 2012/2013

Podział roku akademickiego 2012/2013

Organizacja roku akademickiego 2012/2013 zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego (Uchwała Senatu UG 4/07, z dnia 22.02.2007 roku z późn. zmianami)*

Podział roku akademickiego w roku 2012/2013

SEMESTR ZIMOWY (1.10.2012 - 9.02.2013)

1.10.2012 UCZELNIANA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

2.10.2012 - 25.01.2013 ZAJĘCIA

24.12.2012 - 2.01.2013 WAKACJE ZIMOWE

26.01.2013 - 10.02.2013 SESJA EGZAMINACYJNA z wyłączeniem zajęć

11.02.2013 - 17.02.2013 PRZERWA MIĘDZYSEMESTRALNA

SEMESTR LETNI (18.02.2013 - 30.06.2013)

18.02.2013 - 7.06.2013 ZAJĘCIA **

27.03.2013 - 2.04.2013 WAKACJE WIOSENNE

2.05.2013 DZIEŃ REKTORSKI

8.06.2013 - 30.06.2013 SESJA EGZAMINACYJNA z wyłączeniem zajęć

1.07.2013 - 7.07.2013 LETNIA SESJA POPRAWKOWA ***

8.07.2013 - 30.09.2013 WAKACJE LETNIE z wyłączeniem letniej sesji poprawkowej

2.09.2013 - 15.09.2013 LETNIA SESJA POPRAWKOWA

*organizacja roku akademickiego dotyczy studentów studiów stacjonarnych, z zastrzeżeniem, że szczegółową organizację roku akademickiego dla wszystkich form i kierunków studiów określa Dziekan, po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu uchwałodawczego Samorządu Studenckiego, przy zachowaniu zasad ustalonych przez Rektora, zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego (Uchwała Senatu UG 4/07, z dnia 22.02.2007 roku z późn. zm.)

** 18.02.2013 - 3.03.2013 sesja poprawkowa w trakcie zajęć semestru letniego

*** studentowi przysługuje, zgodnie z §11 ust. 5 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego (Uchwała Senatu UG 4/07 z dnia 22.02.2007 roku z późn. zmianami) jeden termin egzaminu poprawkowego.

Ostatnio modyfikowane: 25.06.2012