Wydział Historyczny Informacje dla Studentów Zasady przekazywania prac dyplomowych

Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora UG nr 26/R/13