Wydział Historyczny Informacje dla Kandydatów Studia podyplomowe Zakon krzyżacki i jego dziedzictwo kulturowe

Studia Podyplomowe: ZAKON KRZYŻACKI I JEGO DZIEDZICTWO KULTUROWE

Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego
80-952 Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 55.
Fax 0-58 523 20 39

Obsługa administracyjna: Barbara Godlewska
0-58 523 29 56
b.godlewska@univ.gda.pl

 

Charakterystyka:

Studia są dwusemestralne, zajęcia odbywają się w soboty. Program Podyplomowych Studiów „Zako  n krzyżacki i jego dziedzictwo kulturowe”, łącząc w sobie różne obszary wiedzy historycznej, wyposaża absolwenta w szeroką wiedzę i umiejętności. Po pierwsze –  dysponuje on wiedzą z zakresu d  ziejów i kultury zakonu krzyżackiego: ustroju i dziejów Zakonu i państwa zakonnego, architektury obronnej Zakonu, u zbrojenia i sztuki wojennej, kultury artystycznej Zakonu itp.; po drugie – potrafi te zagadnienia usytuować na szerszym tle dziejów kultury europejskiej w średniowieczu, dzięki wiedzy na temat dziejów ideologii krucjatowej, zakonów rycerskich, etosu rycerskiego, sztuki i architektury, a także na temat kultury państw sąsiadujących z Zakonem; po trzecie – dysponuje wiedzą z zakresu funkcjonowania mitu krzyżackiego w epoce nowoczesnej i jego oddziaływania na kulturę polityczną i artystyczną Polski, Niemiec i innych krajów naszego regionu, a także wiedzą na temat obecnego stanu zachowania i potencjału turystycznego zabytków sztuki i architektury krzyżackiej .

 

Program:

Zajęcia w wymiarze 210 godzin, w tym takie przedmioty, jak:

Historia zakonu i państwa krzyżackiego

Krucjaty i historia zakonów rycerskich

Etos rycerski w średniowieczu

Architektura obronna zakonu krzyżackiego

Kultura państw sąsiadujących z Zakonem

Epigrafika krzyżacka

Sztuka w orbicie Zakonu na tle europejskim

Architektura sakralna w państwie zakonnym

Wojskowość i uzbrojenie zakonu krzyżackiego w Prusach

Mit krzyżaków w polityce, ideologii i literaturze XIX i XX w.

Krzyżacy w sztuce kulturze wizualnej XIX i XX w.

Dziedzictwo Zakonu – na szlaku zamków krzyżackich

 

Kierownik studiów: Dr Jacek Friedrich

Czas trwania: dwa semestry

Zasady naboru: aż do wyczerpania miejsc, według kolejności zgłoszeń.

Termin składania dokumentów: do 27 września 2013 roku

Pierwsze zajęcia: w  październiku 2013 roku

Przewidywane zakończenie cyklu: czerwiec 2014 roku

Opłaty: 1600 zł (za semestr)

Ostatnio modyfikowane: 17.07.2013