Wydział Historyczny Działalność naukowo-badawcza Studenckie koła naukowe Koło Naukowe Religioznawców

Koło Naukowe Religioznawców

Koło Naukowe Religioznawców

Zostało założone 14.12.2010r. przez studentów religioznawstwa.

Opiekunem naukowym jest Dr Krzysztof Ulanowski. Prezesem koła jest

Daniel Budziński – student religioznawstwa.

Program i zakres działania organizacji

  1. Rozwijanie zainteresowań studentów w dziedzinach: historii, kultury, religii.
  2. Przygotowanie do samodzielnej pracy naukowej oraz przygotowanie do realizacji prac dyplomowych.
  3. Popularyzacja wśród studentów: historii, religioznawstwa i kultury.
  4. Popularyzacja kierunku religioznawstwa wśród szkół średnich poprzez uczestnictwo i organizację targów.
  5. Organizacja spotkań, debat, wyjazdów naukowo – kulturalnych.
  6. Stworzenie własnej biblioteki publikacji związanych z kierunkiem.

Koło ma charakter międzywydziałowy, co oznacza, że jego członkiem może zostać każdy student.

Nie ma stałego terminu spotkań. Jednak informacja o przedsięwzięciach organizowanych przez Koło zamieszczana jest na stronie internetowej.

Siedziba:

Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego

Ul. Wita Stwosza 55

80-952 Gdańsk

Kontakt:

knr.univ@gmail.com

Strona internetowa w budowie

Ostatnio modyfikowane: 17.02.2011