Wydział Historyczny Działalność naukowo-badawcza Potencjał naukowy Postępowania habilitacyjne

dr Monika Ożóg

Postępowanie habilitacyjne dr Moniki Ożóg

11.04.2013

Złożenie wniosku dr Moniki Ożóg skierowanego do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o wszczęcie postępowania habilitacyjnego.

04.06.2013

Pismo z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów informujące o powołaniu komisji Habilitacyjnej Moniki Ożóg.

Wniosek

Autoreferat PL

Autoreferat EN

Skład komisji

11.10.2013 r.

Uchwała Rady Wydziału Historycznego UG z dnia 11.10.2013 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Ostatnio modyfikowane: 15.10.2013Pozostałe artykuły w tym dziale