Wydział Historyczny Aktualności

Aktualności

 • Nabór do projektu Erasmus


  Nabór do projektu Erasmus • UWAGA !


  ZAJĘCIA W JĘZYKU ANGIELSKIM DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY

  ZAJĘCIA BĘDĄ ZALICZONE W MIEJSCE WYKŁADU MONOGRAFICZNEGO

  dr Magdalena Nowak,  Open to Interpretation. Polish-Ukrainian Relations in the 19th and 20th Century -PIĄTEK, 15:00-16:30, sala 2.2 [LECTURES START IN APRIL]

  dr Przemysław Różański,  The United States and the Jewish questions in Poland over 1914 – 1939 – CZWARTEK, 16:45-18:15, sala 2.52

  prof. Nicholas Secunda,  Greece archaeology, WTOREK, 13.30 – 1500 (ul. Bielańska 5)

  dr Jacek Bielak,  Art history and visual studies. Methods - problems – concepts (na ul. Bielańskiej 5, WTOREK . 15.30.-17.00 sala 97)

  dr Jacek Bielak,  Power and Propaganda in Early Modern Art (na ul. Bielańskiej 5, CZWARTEK 10-11.30, sala 98) • Ponowne elektroniczne zapisy na proseminaria


   

  UWAGA studenci II roku kierunku Historia SSL ! W związku z trudnościami powstałymi w dniu dzisiejszym podczas elektronicznych zapisów na proseminaria, uprzejmie informujemy, że zapisy zostaną przeprowadzone ponownie w dniach 18.02.2014 r., od godziny 6:00 do 19.02.2014 r. do godziny 23:55. Osoby, które dokonały zapisu, prosimy o ponowny wybór proseminarium. 

   

  Wykaz proseminarium w semestrze letnim roku akademickiego 2013-2014 – II rok kierunku Historia SSL

  l.p.

  Imię i nazwisko

  Proseminarium

  Krótka charakterystyka

  1

  prof. dr hab. Marek Andrzejewski

  Historia od II połowy XIX wieku do czasów współczesnych

  Zakres tematyczny: historia regionalna, historia Polski, historia powszechna ze szczególnym uwzględnieniem krajów niemieckojęzycznych od połowy XIX wieku do czasów współczesnych. Wymagania: napisanie pracy zaliczeniowej + obecność

  2

  dr Iwona Janicka

  Cywilizacja nowożytna

  Historia powszechna oraz Polski epoki nowożytnej od XVI do pocz. XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem historii społecznej (życie codzienne, obyczajowość, kultura ludowa, wychowanie, moda, podróże, kulinaria), historii kultury materialnej (rozwój aglomeracji miejskich, urządzenia sanitarne, środki komunikacji) i historii medycyny (epidemie, odkrycia naukowe, wpływ chorób na życie codzienne, medycyna „wojenna”, ludowa, historia aptekarstwa).

  3

  dr Anna Mazurkiewicz

  Historia XX wieku

  Historia polityczna, relacje transatlantyckie, rola uchodźców politycznych w polityce i propagandzie Zachodu. Szczególny nacisk położony zostanie na zimnowojenne relacje międzynarodowe (obejmujące czynniki państwowe, ale i pozarządowe) sprzężone z badaniami migracji (trasnational history). Praca na materiałach źródłowych, wspomnieniach i relacjach – także w j. angielskim (dla chętnych). Ćwiczenia mające na celu usprawnienie warsztatu oparte zostaną na biografiach Polaków, którzy po II wojnie światowej prowadzili działalność polityczną na emigracji.

  4

  dr Magdalena Nowak

  Historia XIX i XX wieku

  Historia Polski drugiej połowy XIX i XX wieku w świetle różnorodnych źródeł (prasowych, dokumentowych, wspomnień i pamiętników, przekazów ustnych) ze szczególny uwzględnieniem zagadnień życia codziennego, sytuacji kobiet i dzieci, obyczajowości, życia kulturalnego i społeczno-politycznego.

    • Elektroniczne zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego


  Zapisy rozpoczynają się od 19.02.2014 r. o godz. 20.00 i trwać będą do 20.02.2014 r. do godziny 24.00

  https://ps.ug.edu.pl

   Więcej informacji • Nagroda dla dr Moniki Milewskiej


  17.01.2014r. dr Monika Milewska z Instytutu Archeologii i Etnologii UG,   zdobyła drugą nagrodę w konkursie zamkniętym na słuchowisko zorganizowanym przez ZAiKS i Program Drugi Polskiego Radia z okazji 95-lecia stowarzyszenia ZAiKS oraz 85. rocznicy nadania pierwszego polskiego słuchowiska.

  Serdecznie gratulujemy!

  Więcej informacji:

  http://www.polskieradio.pl/8/22/Artykul/998307,Konkurs-na-sluchowisko-o-tematyce-wspolczesnej-rozstrzygniety-

  http://www.polskieradio.pl/7/178/Artykul/1030369,Nieme-kino-i-rekonstrukcja-bitwy-Jak-to-przekuc-na-dzwiek

  http://teatralny.pl/rozmowy/georges-melies-w-teatrze-wyobrazni, 226.html • ZIMOWA SZKOŁA MATURY


                                              Uniwersytet Gdański            

  Instytut Historii

  zaprasza na bezpłatne repetytorium  z historii 

                                                           do 

  Zimowej Szkoły Matury

  27. 01. 2014 – 1. 02. 2014

  Liczba miejsc ograniczona, decyduje data zgłoszenia

  Imienne zgłoszenia proszę kierować na adres: maturazhistorii@gmail.com

  Program repetytorium • Studia Podyplomowe


    HISTORII

  GEDANISTYKI

  WIEDZA O ORIENCIE

  HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO.

  DZIEDZICTWO EPOK

  ZAKON KRZYŻACKI I JEGO DZIEDZICTWO KULTUROWE

    • Relacja z wykładu profesora Winsona Chu


  W dniu 9 stycznia 2014 roku na Wydziale Historycznym gościł profesor Winson Chu z Uniwersytetu Wisconsin w Milwaukee, gdzie na co dzień prowadzi zajęcia z zakresu historii Niemiec, dziejów wojen i czystek etnicznych w dwudziestym wieku. Absolwent Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkley, Winson Chu otrzymał prestiżową nagrodę za rozprawę doktorską (Fritz Stern Dissertation Prize, Friends of the German Historical Institute, Washington), a jego najnowsza książka wydana przez Cambridge University Press (The German Minority in Interwar Poland) została nominowana do nagrody Fraenkel Prize przyznawanej przez Wiener Library w Londynie. Prof. Chu przebywał w Gdańsku na zaproszenie Muzeum II Wojny Światowej, gdzie 8 stycznia wygłosił odczyt nawiązujący do ww. książki. Dzień później spotkał się ze studentami Uniwersytetu Gdańskiego by opowiedzieć im o Karlu Dedeciusie – cenionym tłumaczu literatury polskiej na język niemiecki – w formie wykładu zatytułowanego: “Polak, Niemiec, czy Europejczyk? Karl Dedecius i pamięć historyczna w Łodzi po 1989 roku”. Prezentując biografię Dedeciusa, prof. Chu zwrócił szczególną uwagę na problem tożsamości i świadomości narodowej tłumacza - Niemca urodzonego w Łodzi, więzionego w sowieckiej Rosji, po zwolnieniu osiadłego w Niemczech (NRD, następnie RFN). Inaczej, w opinii wykładowcy, postrzegali Dedeciusa mieszkańcy (i władze Łodzi), a inaczej określał się sam twórca. W dyskusji studenci zwrócili natomiast uwagę na związki pomiędzy pochodzeniem tłumacza a możliwościami promocji literatury obcej w danym kraju – odnosząc sukces przekładów Dedeciusa w Niemczech do problemów z promocją literatury polskiej w USA. Osoby zainteresowane dorobkiem Dedeciusa odsyłamy do zbiorów Biblioteki UG.

    • Nagroda Swastka dla dr Anny Mazurkiewicz


  W dniach 2-5 stycznia 2014 w Waszyngtonie odbyła się™ konferencja Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Historycznego (Polish American Historical Association, PAHA). Obrady konferencji stanowiące część dorocznego zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Historycznego (American Historical Association, AHA) otworzył Ambasador RP w USA – Dr Ryszard Schnepf. Pełen program konferencji dostępny jest na stronie AHA: https://aha.confex.com/aha/2014/webprogram/Symposium1501.html .

  PAHA skupia naukowców zajmujących się historycznymi, socjologicznymi i kulturowymi aspektami polskiej emigracji do obu Ameryk, ze szczególnym naciskiem na Stany Zjednoczone. Towarzystwo powstałe w 1942 roku z inicjatywy Oskara Haleckiego od siedemdziesięciu lat organizuje doroczne zjazdy oraz wydaje periodyk: Polish American Studies (Pełna kolekcja od 1944 dostępna jest w Bibliotece UG oraz przez JSTOR). PAHA przyznaje także doroczne nagrody, które mają na celu nie tylko wyróżnienie badaczy dziejów Polonii, ale także twórców kultury, artystów, aktywistów społecznych.

  W trakcie 71. zjazdu w Waszyngtonie uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Ambasadzie Polskiej w Waszyngtonie i połączona była z wydanym z tej okazji bankietem. Nagrodą im. Oskara Haleckiego za najlepszą książkę poświęconą tematyce polsko-amerykańskiej została uhonorowana prof. Beth Holmgren, Kierownik Katedry Studiów Slawistycznych i Euroazjatyckich na Duke University za książkę o Helenie Modrzejewskiej. Nagrodę im. Mieczysława Haimana za dorobek w zakresie badań nad Polonią amerykańską otrzymał prof. Dominic A. Pacyga, który będzie gościem Wydziału Historycznego UG w maju 2014 roku.

  Wśród nagrodzonych znalazła się także dr Anna Mazurkiewicz – wykładowca z Zakładu Historii Najnowszej Powszechnej w Instytucie Historii UG, kierowanego przez prof. dr. hab. Mieczysława Nurka, otrzymując Swastek Prize za najlepszy artykuł opublikowany w periodyku Polish American Studies w ciągu minionego roku. Nagrodzony artykuł dotyczący początków współpracy uchodźców z Europy Środkowo-Wschodniej  w USA po II wojnie światowej zatytułowany: “’Join, or Die’- The Road to Cooperation Among East European Exiled Political Leaders in the United States, 1949-1954” dostępny jest już w serwisie e-czasopism JSTOR: http://www.jstor.org/discover/10.5406/poliamerstud.69.2.0005?uid=3738840&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21103335912373

  W czasie uroczystości rozdania nagród, wyróżnienie za manuskrypt artykułu przygotowany przez doktoranta (Graduate Research Paper Award) odebrał także Piotr Derengowski, który nagrodę otrzymał we wrześniu 2013 roku, a w listopadzie obronił na Wydziale Historycznym rozprawę doktorską poświęconą udziałowi Polaków w wojnie secesyjnej przygotowaną pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Barbary Szordykowskiej.

  Pełna lista osób nagrodzonych opublikowana została w internecie: http://pahanews.blogspot.com/

    • Nagroda Główna imienia Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego dla prof. UG, dr hab. Arkadiusza Janickiego


  Miło nam poinformować, że Kapituła XIII edycji Konkursu im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego postanowiła przyznać Nagrodę Główną prof. UG, dr hab. Arkadiuszowi Janickiemu za książkę: „Kurlandia w latach 1795-1915. Z dziejów guberni i jej polskiej mniejszości”. Ta jedyna w Krakowie nagroda historyczna została ustanowiona w 2001 roku i przyznawana jest corocznie w uznaniu wybitnych osiągnięć jednemu z grona polskich oraz zagranicznych autorów zajmujących się dziejami Europy Środkowo-Wschodniej XIX i XX wieku. Nagroda za publikacje wydane w ciągu ostatnich trzech lat przyznawana jest naprzemiennie w kolejnych edycjach historykom polskim i zagranicznym. Fundatorem nagrody jest Wydawnictwo Literackiej. Uroczyste wręczenie Nagrody Głównej odbyło się w dniu 13 grudnia 2013 roku w Sali Senackiej Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Serdecznie gratulujemy.

    • UWAGA!


  W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą szkolenia i testu BHP osoby,  które nie zdały bądź nie podeszły do testu w dwóch pierwszych terminach powinny zgłosić się do 31 grudnia 2013 roku do Dziekanatu w celu wystawienia indywidualnego terminu szkolenia. Do tego czasu studenci nie będą zobowiązani uiszczać za ten termin opłaty. Po 1 stycznia 2014 roku,  zgodnie z Zarządzeniem Rektora, wpisanie trzeciego, indywidualnego terminu szkolenia BHP będzie możliwe po uprzednim wpłaceniu 100 zł i dostarczeniu dowodu wpłaty do Dziekanatu. • Stypendia naukowe dla młodych doktorów i doktorantów UG - składanie wniosków na rok 2014


  Uniwersytet Gdański realizuje projekt:

  Kształcimy najlepszych – kompleksowy program rozwoju doktorantów, młodych doktorów

  i akademickiej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego
  Komponent „Stypendia i szkolenia dla doktorantów  i młodych doktorów”.

  Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IV, Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Głównym celem realizacji Komponentu jest zmotywowanie młodych doktorów i doktorantów do prowadzenia badań naukowych na jak najwyższym poziomie.

  O stypendium mogą się ubiegać:

  młodzi doktorzy, będący pracownikami Uniwersytetu Gdańskiego,

  więcej informacji na stronie: http://www.ug.edu.pl/pl/ue/pokl/najlepsi/?id_cat=2&id_art=41&lang=pl

  oraz

  - słuchacze Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego,

  więcej informacji na stronie: http://www.ug.edu.pl/pl/ue/pokl/najlepsi/?id_cat=2&id_art=40&lang=pl

  Serdecznie zapraszamy młodych doktorów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego do ubiegania się o stypendium.

  Warunkiem koniecznym jest dostarczenie stosownych dokumentów w terminie do dnia 9 stycznia 2014 r. na adres:

  Uniwersytet Gdański,  Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi

  pok. 110-111, ul. Bażyńskiego 1a,  80-952 Gdańsk

  Dodatkowe pytania proszę kierować na adres e-mail: stypendiapokl@ug.edu.pl lub telefonicznie  pod numer 058 523 24 08 lub 058 523 23 60

  Uwaga: Realizatorzy Komponentu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu oraz przedłużenia terminu składania Wniosków. • AIESEC


  AIESEC University, projekt językowy organizowany przez międzynarodową organizację prowadzoną przez studentów i niedawnych abnsolwentów AIESEC. Do Twojej dyspozycji będą kompetentni nauczyciele, native speakerzy, języków takich jak: włoski, angielski, hiszpański, chiński, rosyjski i francuski. Międzynarodowa grupa praktykantów przez 8 tygodni będzie prowadziła zajęcia językowe dla wszystkich chętnych osób, niezależnie od wieku, wykształcenia czy poziomu zaawansowania. Na warsztaty można uczęszczać indywidualnie za 350 zł lub grupowo za 199 zł. Dla głodnych wiedzy jest zniżka 50% na drugi język!  Zaczynamy już 2 grudnia!

  Znajdziesz nas na www.facebook.com/aiesec.ug lub www.learnbyplay.pl • UWAGA!!!


  Studenci oraz doktoranci, wpisani na I rok studiów w wyniku rekrutacji dodatkowej przeprowadzonej w trakcie trwania roku akademickiego mają obowiązek przystąpienia do szkolenia BHP w terminie 30 dni od daty wpisania na kierunek studiów - jest to ich pierwszy termin.

  Drugi termin - poprawkowy (niezależnie od daty przyjęcia na UG) jest udostępniony w okresie 30 dni od upływu terminu podstawowego.

  Każdy kolejny termin (trzeci i kolejny) jest płatny 100zł a skierowania na kurs BHP, po uiszczeniu opłaty przez studenta, dokonuje pracownik dziekanatu. • Kategoria A dla Wydziału Historycznego UG


  Według opublikowanego  przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazu jednostek naukowych i przyznanych im kategorii, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego uzyskał ocenę bardzo dobrą, czyli KATEGORIĘ A!

  Ocena jednostek naukowych po raz pierwszy odbyła się według nowych zasad, a dokonali jej naukowcy, wchodzący w skład Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. Pod uwagę brany był dorobek naukowy poszczególnych jednostek, które podzielono na kategorie A+, A, B i C.

  Pragnę serdecznie podziękować i pogratulować wszystkim pracownikom i doktorantom za ich dotychczasowe osiągnięcia, sukcesy i codzienną pracę na rzecz Naszego Wydziału!

  Prof. dr hab. Wiesław Długokęcki
  Dziekan Wydziału Historycznego UG

  http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/wizytowki-polskiej-nauki.html • NOWATORSKI PRZEDMIOT AKADEMIA FILMU DOKUMENTANEGO


  AKADEMIA PLANETE+ DOC

  Edukacja oparta na filmach dokumentalnych

  • W roku akademickim 2013/2014 na Wydziale Filologicznym zostanie otwarty dla studentów wszystkich kierunków nowatorski przedmiot filmoznawczy: Akademia Filmu Dokumentalnego. Na program zajęć (wykładów, projekcji i dyskusji) składają się najwybitniejsze i najżywiej dyskutowane w ostatnich latach  filmy dokumentalne. - Film dokumentalny na początku XXI wieku nie tylko wyraźnie zyskuje na popularności, ale w świadomości wielu widzów pozostaje bardziej wiarygodnym i niezależnym niż film fabularny sposobem mówienia o rzeczywistości, stając się tym samym światowym fenomenem kulturowym.
  • Podczas zajęć realizowanych w ramach projektu AKADEMIA PLANETE+ DOC przewidziane są spotkania z wieloma ciekawymi twórcami filmowymi oraz specjalistami poruszanej w filmie tematyki. Zajęcia poprowadzi Marcin Borchardt. Trzygodzinne zajęcia połączone z projekcją filmu będą odbywać we wtorki w auli 1.43 o godz. 16.45.
  • Celem Akademii Filmu Dokumentalnego PLANETE+ DOC jest rozbudzenie i ukierunkowanie zainteresowania filmami dokumentalnymi, a przede wszystkim udostępnienie studentom odpowiednich narzędzi do ich krytycznej analizy i świadomego wykorzystywania w pracy naukowej i zawodowej. Chodzi również o kształtowanie umiejętności interpretowania świata, pobudzenie aktywności i twórczej wrażliwości oraz rozwijanie świadomości obywatelskiej i zdolności do oceny społecznych zjawisk przez uczniów na różnym poziomie edukacji.Filmy pokazywane w ramach akademii pochodzą z festiwalu PLANETE+ DOC.
  • Akademia ma być w założeniu rodzajem twórczej i efektywnej edukacji filmowej, silnie powiązanej ze zmieniającą się szybko rzeczywistością. Specjalnie wyselekcjonowane filmy, zaskakujące zarówno formą artystyczną, jak i użytym w nich językiem filmowym, mają w założeniu nie tylko dostarczyć uczestnikom wiedzy, ale także umożliwić im poznanie ciekawych, często nieznanych, obszarów i zagadnień współczesnego świata.
  • Program został w całości oparty na filmach dokumentalnych, dzięki czemu wyróżnia się spośród innych programów edukacji filmowej. Z bogatego repertuaru festiwalu PLANETE+ DOC zostały wybrane filmy, które  stanowią najlepsze uzupełnienie wiedzy o szeroko pojętą współczesność.
  • Studenci Wydziału Filologicznego będą mogli zapisać się na zajęcia w portalu studenta od 1 do 17 października. Zapisy dla studentów innych Wydziałów u p. Przemysława Rydzewskiego pod adresem e-mail: przemek@planetedocoff.pl. Należy podać imię, nazwisko, a w tytule Akademia Planete+ Doc. Przedmiot posiada punktów 6 ECTS. Karnet na projekcje filmowe kosztuje 150 zł za semestr.  O KOLEJNOŚCI ZAPISÓW DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZREALIZOWANYCH WPŁAT.
  • Więcej: http://akademia.planetedocff.pl/szkoly-wyzsze/ug/
  • Festiwal PLANETE+ DOC to wydarzenie, które kształtuje opinie i inspiruje do głębszej refleksji nad kondycją świata. W 2011 w warszawskiej Kinotece imprezę odwiedziło ponad 30000 widzów, co plasuje festiwal na 3. miejscu pod względem popularności wśród europejskich festiwali filmów dokumentalnych planetedocff.pl


 • Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2013/2014 na Wydziale Historycznym UG


  W dniu 01.10.2013 r. na Wydziale Historycznym UG odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2013/2014. Po powitaniu przez Dziekana Wydziału Historycznego prof. dr. hab. Wiesława Długokęckiego dokonano immatrykulacji studentów I i II stopnia oraz słuchaczy studiów III stopnia. W trakcie uroczystości zabrał głos Prorektor ds. Studenckich prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski. Wykład inauguracyjny pt. ”Zeszłego roku w Marienbadzie.” Światowe życie w dawnych kurortach wygłosił prof. dr hab. Tadeusz Stegner.  Następnie wręczone zostały dyplomy habilitacyjne i doktorskie, dyplomy ukończenia studiów I i II stopnia oraz świadectwa ukończenia studiów doktoranckich. Wręczono również nagrody dla autorów najlepszych prac magisterskich obronionych w Instytucie Historii oraz Archeologii i Etnologii w roku akademickim 2012/2013.

    • INFORMACJA DLA STUDENTÓW 1 ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH


  Na podstawie Uchwały nr 51/13 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 9 lipca 2013 nakładającej na studentów 1 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązek podpisania umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim informujemy, że druki umów należy pobrać korzystając z poniższych linków.
  Każdy druk należy wypełnić uzupełniając dane osobowe oraz miejsca wyróżnione kolorem czerwonym.
  Wypełnione i podpisane druki w 2 egzemplarzach należy dostarczyć do Dziekanatu osobiście lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do 10.10.2013r.

  Dostarczenie umowy o odpłatności za usługi edukacyjne jest jednym z warunków podjęcia studiów w Uniwersytecie Gdańskim. • Nagroda za najlepszą pracę magisterską obronioną w roku 2012/2013


  Kapituła konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną w roku akademickim 2012/2013 w Instytucie Historii, ma przyjemność poinformować, że podjęła decyzję o przyznaniu Nagrody pani Magdalenie Pasewicz, której praca  "Kolej nadzalewowa 1897-1945. Historia i architektura" w trakcie oceny merytorycznej  uzyskała najwyższa liczbę – 82 pkt. oraz Wyróżnienie dla pani Sylwii Moniki Hinc, której praca "Szkolnictwo podstawowe w okresie stalinizmu na przykładzie gminy Stara Kiszewa" uzyskała 78 pkt. Promotorem zwycięskiej pracy był prof. dr hab. Tadeusz Stegner a pracy wyróżnionej prof. dr hab. Marek Andrzejewski. Laureatkom gratulujemy!

        
  

  Kapituła konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną w roku akademickim 2012/2013 ma przyjemność poinformować, że podjęła decyzję o przyznaniu Nagrody pani Magdalenie Pasewicz, które praca  "Kolej nadzalewowa 1897-1945" w trakcie oceny merytorycznej  uzyskała najwyższa liczbę – 82 pkt. oraz Wyróżnienia dla pani Sylwii Moniki Hinc, której praca "Szkolnictwo podstawowe w okresie stalinizmu na przykładzie gminy Stara Kiszewa" uzyskała 78 pkt. Laureatkom gratulujemy!

  Kapituła konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną w roku akademickim 2012/2013 ma przyjemność poinformować, że podjęła decyzję o przyznaniu Nagrody pani Magdalenie Pasewicz, które praca  "Kolej nadzalewowa 1897-1945" w trakcie oceny merytorycznej  uzyskała najwyższa liczbę – 82 pkt. oraz Wyróżnienia dla pani Sylwii Moniki Hinc, której praca "Szkolnictwo podstawowe w okresie stalinizmu na przykładzie gminy Stara Kiszewa" uzyskała 78 pkt. Laureatkom gratulujemy!

  Kapituła konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną w roku akademickim 2012/2013 ma przyjemność poinformować, że podjęła decyzję o przyznaniu Nagrody pani Magdalenie Pasewicz, które praca  "Kolej nadzalewowa 1897-1945" w trakcie oceny merytorycznej  uzyskała najwyższa liczbę – 82 pkt. oraz Wyróżnienia dla pani Sylwii Moniki Hinc, której praca "Szkolnictwo podstawowe w okresie stalinizmu na przykładzie gminy Stara Kiszewa" uzyskała 78 pkt. Laureatkom gratulujemy!

  Kapituła konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną w roku akademickim 2012/2013 ma przyjemność poinformować, że podjęła decyzję o przyznaniu Nagrody pani Magdalenie Pasewicz, które praca  "Kolej nadzalewowa 1897-1945" w trakcie oceny merytorycznej  uzyskała najwyższa liczbę – 82 pkt. oraz Wyróżnienia dla pani Sylwii Moniki Hinc, której praca "Szkolnictwo podstawowe w okresie stalinizmu na przykładzie gminy Stara Kiszewa" uzyskała 78 pkt. Laureatkom gratulujemy!

  Kapituła konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną w roku akademickim 2012/2013 ma przyjemność poinformować, że podjęła decyzję o przyznaniu Nagrody pani Magdalenie Pasewicz, które praca  "Kolej nadzalewowa 1897-1945" w trakcie oceny merytorycznej  uzyskała najwyższa liczbę – 82 pkt. oraz Wyróżnienia dla pani Sylwii Moniki Hinc, której praca "Szkolnictwo podstawowe w okresie stalinizmu na przykładzie gminy Stara Kiszewa" uzyskała 78 pkt. Laureatkom gratulujemy! • STUDIA PODYPLOMOWE „WIEDZA O ORIENCIE”


  Sekretariat 80–952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55

  telefon do sekretariatu: 0 (prefix) 58 523-21-47 lub 523-22-25

  Kierownik Studiów: dr Przemysław Różański

  Obsługa administracyjna: Barbara Godlewska; tel. 0 (prefix) 58 523-29-56

  Adresaci studiów: Studia adresowane są do osób, które posiadają ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia lub skończone jednolite studia magisterskie z historii lub innego pokrewnego kierunku, pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności.

  Program zajęć: W czasie dwóch semestrów zajęć słuchacze uczestniczą, między innymi, w wykładach z zakresu: gospodarki współczesnych państw Bliskiego Wschodu, podstawowych wiadomości o islamie, współczesnych systemów politycznych państw Bliskiego Wschodu, dziejów bliskiego Wschodu do i po 1945 roku, współczesnych systemów prawnych w świecie islamu. Ponadto w programie studiów znalazły się lektoraty z języków: arabskiego i hebrajskiego.

  Warunki rekrutacji: według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu.

  Liczba uczestników: 35 osób

  Termin składania dokumentów: do 11 października 2013 r.

  Opłaty: 1600,00 zł za 1 semestr (oraz zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych UG, uczelnia pobiera jednorazową opłatę dodatkową za wydanie świadectwa ukończenia studiów w wysokości 30 zł.)

  http://www.ug.edu.pl/pl/studia_podyplomowe/pl/dokumenty/ • Po konferencji East Central Europe in Exile: Patterns of Transatlantic Migrations


  Rok po zakończeniu konferencji East Central Europe in Exile: Patterns of Transatlantic Migrations (Wychodźstwo z Europy Środkowo-Wschodniej: wzorce migracji transatlantyckich) w Wielkiej Brytanii ukazały się teksty przygotowane przez jej uczestników. Nakładem wydawnictwa Cambridge Scholars Publishing opublikowano dwa tomy pod redakcją dr Anny Mazurkiewicz z Zakładu Historii Najnowszej Powszechnej w Instytucie Historii, które składają się na serię East Central Europe in Exile. Obejmują one trzydzieści osiem tekstów przygotowanych przez prelegentów z trzynastu krajów i zawierają odpowiednio problematykę dotyczącą zamorskich migracji z Europy Środkowo-Wschodniej (vol. 1: Transatlantic Migrations) oraz relacji, jakie istniały pomiędzy emigrantami a krajem pochodzenia (vol.2: Transatlanic Identities).

  http://www.historia.ug.edu.pl/pl/dzialalnosc_naukowo-badawcza--konferencje_seminaria_stypendia_naukowe_konkursy_szkolenia_i_prezentacje/ • XXII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów


  W dniach 2-6 kwietnia 2014 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się XXII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów organizowany przez Naukowe Koło Historyków Uniwersytetu Gdańskiego. OZHS jest największą i najbardziej prestiżową historyczną konferencją studencką organizowaną co roku w Polsce. Zachęcamy zapoznania się ze stroną Konferencji oraz do polubienia fanpage’a  Zjazdu na portalu Facebook.

  http://www.xxiiozhs.ug.edu.pl

  http://www.facebook.com/xxiiozhs • Wydział Historyczny na FACEBOOKU
 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiła III edycję w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki


  Szczegóły: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy/programy-ministra/narodowy-program-rozwoju-humanistyki/ • Studenckie Koło Naukowe Etnologów z Wydziału Historycznego laureatem I miejsca w konkursie "Czerwona Róża"!


  Z dumą i z radością informujemy, że Studenckie Koło Naukowe Etnologów zostało docenione przez Kapitułę Nagrody "Czerwona Róża" w kategorii kół naukowych i otrzymało I nagrodę.

  Statuetka  trafia do rąk wybitnych i najbardziej wyróżniających się studentów oraz kół naukowych Trójmiasta. Wręczenie nagrody miało miejsce 19 maja podczas uroczystości w Dworze Artusa.

   
  Serdecznie GRATULUJEMY!!

    
    

  Więcej informacji:

  http://etnokolo.ug.edu.pl/

  https://www.facebook.com/EtnoKoloUG • Konkurs o nagrodę Czerwonej Róży 2013


  Z radością informujemy, że tegoroczną nominację Uniwersytetu Gdańskiego do finału konkursu o nagrodę Czerwonej Róży 2013 w kategorii kół naukowych otrzymało Studenckie Koło Naukowe Etnologów. Serdecznie Gratulujemy.

  Samorząd Studentów Wydziału Historycznego 

  Prodziekan ds. kształcenia i studentów • REKRUTACJA DO PROGRAMU MOST


   15 kwietnia rozpoczęła się rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST adresowanego do studentów I, II i III stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, których zainteresowania naukowe mogą być realizowane poza macierzystą uczelnią. System mobilności studentów ma na celu poszerzenie możliwości kształcenia się poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innym uniwersytecie niż macierzysty. Uczestnik tego programu ma prawo ubiegania się o przyjęcie na wybrany przez siebie uniwersytet oraz prawo wyboru przedmiotów w oparciu o istniejący program studiów na danym uniwersytecie.

  Więcej informacji oraz szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie:
  https://most.uka.uw.edu.pl/2013Z/

    • Prof. Józef Borzyszkowski - Zasłużony dla Pomorza


  25 marca br. podczas sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego odbyła się uroczystość wręczenia Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Województwa Pomorskiego. W tym roku to najwyższe odznaczenie przyznawane przez pomorski samorząd odebrał prof. Józef Borzyszkowski. Natomiast w kategorii instytucji przyznano je Hospicjum im. ks. Dutkiewicza w Gdańsku.

  Więcej informacji: • FORUM MŁODYCH UCZONYCH „Od młodego naukowca do laureata Nagrody Nobla”


   

  Spotkanie z noblistą prof. Robertem Huberem i dyskusje o karierze naukowej w Polsce oraz finansowaniu badań to  elementy przewidziane w ramach Forum Młodych Uczonych, które odbędzie się 18 kwietnia w Warszawie. Zgłoszenia trwają do 4 kwietnia.

   

  Forum jest nowym projektem adresowanym do wyróżniających się młodych polskich naukowców, realizowanym przez Radę Młodych Naukowców we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Forum zaplanowano na 18 kwietnia  w Fabryce Trzciny w Warszawie. Będzie to pierwszy projekt z cyklu spotkań organizowanych corocznie z myślą o młodych polskich naukowcach.

  Forum  będzie  miejscem spotkań młodych badaczy z laureatami Nagrody Nobla oraz wybitnymi przedstawicielami polskiej nauki. Przewidziane są dyskusje panelowe, w trakcie których omówiony zostanie model kariery naukowej w każdej z czterech grup nauk: o życiu i  Ziemi, chemicznych i o materiałach,   matematyczno-fizycznych i inżynierskich oraz humanistycznych i społecznych.

  Gościem honorowym tegorocznego spotkania będzie laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, prof. Robert Huber, który wygłosi wykład zatytułowany „Jak zostałem naukowcem”.

  Udział w Forum Młodych Uczonych jest możliwy  po przekazaniu  do 4 kwietnia br. zgłoszenia internetowego - formularz rejestracyjny znajduje się na stronie www.rmn.org.pl.

  Wymagana jest komunikatywna znajomość języka angielskiego. Szczegółowe informacje na temat spotkania znajdują się na stronie internetowej Rady Młodych Naukowców. Można je także uzyskać wysyłając e-maila na adres: rmn@nauka.gov.pl

  Serdecznie zapraszamy do wspólnej dyskusji w ramach Forum Młodych Uczonych.

   

    • Targi Akademia 2013


  Wydział Historyczny zaprezentował swoją ofertę edukacyjną na Targach 'Akademia', które odbyły się w dniach 19-20 marca 2013 roku. Do obsługi stosika włączyli się aktywnie przedstawiciele samorządu studenckiego, członkowie kół naukowych oraz pracownicy instytutów tworzących Wydział Historyczny.

    • Mrongowiusze 2013


  Miło nam poinformować, że w tym roku podczas uroczystego posiedzenia Senatu UG z okazji Święta 43. rocznicy powołania Uniwersytetu Gdańskiego, prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janicki, pełniący funkcję Dyrektora Instytutu Historii Wydziału Historycznego, został laureatem nagrody „Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza.

  Podczas uroczystości, pracownikom Instytutu Historii wręczone zostały także Medale Uniwersytetu Gdańskiego. Medalem Złotym uhonorowany został prof. UG, dr hab. Klemens Bruski. Medalem Srebrnym: prof. dr hab. Wiesław Długokęcki i dr Wojciech Gajewski. Medalem Brązowym: prof. UG, dr hab. Ireneusz Milewski, prof. UG, dr hab. Marek Smoliński, dr Barbara Klassa i dr Dariusz Kaczor. • Dołącz do Nas!!!
 • Zrób krok w stronę kariery – wybierz praktyki zagraniczne AIESEC!


  Masz już dyplom uczelni wyższej, ale nie rozpocząłeś jeszcze pracy na pełnym etacie? Posiadasz doświadczenie, ale chciałbyś rozwijać swoje umiejętności w środowisku międzynarodowym? Skorzystaj z oferty praktyk zagranicznych AIESEC i zdobądź międzynarodowe doświadczenie! Dowiedz się więcej na www.gdansk.aiesec.pl.

  Więcej informacji • Praktyki i staże studenckie w USA


  PRAKTYKI - PRACA - DOŚWIADCZENIE – PRZYGODA

  Cykl spotkań informacyjnych w Trójmieście

  Płatne praktyki połączone z pracą w Stanach Zjednoczonych

  Prowadzą trójmiejscy uczestnicy poprzednich edycji

  Targi Pracodawców Amerykańskich – 3 edycje w 2013 roku!

  Praktyki i staże studenckie w USA • Główna nagroda dla Rafała Kubickiego za książkę "MŁYNARSTWO W PAŃSTWIE ZAKONU KRZYŻACKIEGO W PRUSACH W XIII-XV WIEKU


  Dr Rafał Kubicki z Wydziału Historycznego UG otrzymał główną nagrodę w edycji książki pomorskiej (opracowania naukowe) za monografię Młynarstwo w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIII-XV wieku (1454 r.). Wręczenie nagrody odbyło się podczas XIII Kościerskich Targów Książki Kaszubskiej i Pomorskiej "Costerina 2012" dnia 13 lipca 2012 r. w Kościerzynie. W targach uczestniczyło Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Laureat otrzymał statuetkę i gratulacje z rąk pana burmistrza m. Kościerzyna. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

  Więcej informacji: • INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013 NA WYDZIALE HISTORYCZNYM UG


  W dniu 02.10.2012 r. na Wydziale Historycznym UG odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2012/2013. Po powitaniu przez Dziekana Wydziału Historycznego prof. dr. hab. Wiesława Długokęckiego dokonano immatrykulacji studentów I i II stopnia oraz słuchaczy studiów III stopnia. W trakcie uroczystości zabrał głos Prorektor ds. Studenckich prof. UG dr hab. Józef Arno Włodarski. Wykład inauguracyjny pt. „Schyłek Cesarstwa Rzymskiego - nowe otwarcie Europy” wygłosił prof. dr hab. Jan Iluk. Następnie wręczone zostały dyplomy habilitacyjne i doktorskie, dyplomy ukończenia studiów I i II stopnia oraz świadectwa ukończenia studiów doktoranckich. • Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 12/12 z 29 marca 2012 roku


  Uchwała Senatu Uniwersyteu Gdańskiego nr 12/12 z 29 marca 2012 roku w sprawie regulaminu studiów UG

  REGULAMIN STUDIÓW UG • Informacja o projektach badawczych


  Zapraszamy na stronę z informacjami o projektach badawczych i informacjach 
  niezbędnych do wypełnienia wniosku - tzw. "FORMULARZ JEDNOSTKI"
  związanych z oświadczeniem o pomocy publicznej.

  http://www.ug.edu.pl/pl/dz_nauk/finansowanie/?tpl=granty • Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST
 • Stypendia Fulbrighta na rok akademicki 2013-2014


  Przekazujemy informacje dotyczące aktualnych konkursów na stypendia Fulbrighta na rok akademicki 2013-2014 przeznaczonych dla pracowników naukowych i doktorantów oraz dla studentów polskich wyższych uczelni.

  Dodatkowo, na najbliższy rok akademicki 2012-2013, oferujemy studentom ostatnich lat studiów magisterskich i absolwentom polskich uczelni dofinansowanie I roku studiów, którzy indywidualnie ubiegali się i zostali przyjęci na studia magisterskie lub doktoranckie w uczelniach amerykańskich.

  W załączniku znajdują się ogłoszenia wszystkich aktualnych programów:

  1. 2012-2013 Fulbright Self-Placed Graduate Student Awards - stypendia do wysokości $30000, przeznaczone są dla studentów i absolwentów polskich uczelni, którzy indywidualnie ubiegali się i zostali przyjęci na I rok studiów magisterskich lub doktoranckich w uczelniach amerykańskich w roku akademickim 2012-2013. Termin przyjmowania zgłoszeń: 16 kwietnia 2012.

  2. 2013-2014 Fulbright Graduate Student Awards - finansowanie I roku studiów magisterskich lub doktoranckich w uczelniach amerykańskich do wysokości $30000. Stypendia dla absolwentów i studentów ostatnich lat studiów magisterskich w polskich uczelniach wyższych. Termin przyjmowania zgłoszeń: 16 kwietnia 2012.

  3. 2013-2014 Fulbright Advanced Research Awards - stypendia badawcze dla pracowników naukowo-dydaktycznych z tytułem doktora oraz dla doktorantów na realizację projektu badawczego w wybranej uczelni amerykańskiej. Informujemy, że od roku akademickiego 2012-13 miesięczne stawki stypendiów zostały podwyższone i wynoszą, zależnie od miejsca pobytu: w kategorii przed doktoratem - od $1600 do $2000 miesięczne, w kategorii po doktoracie - od $3000 do $3500. Termin przyjmowania zgłoszeń: 29 czerwca 2012.

  Szczegółowe informacje o stypendiach, warunkach formalnych i wymaganych dokumentach są umieszczone na stronie internetowej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta: www.fulbright.edu.pl

  We wszystkich kategoriach stypendiów program Fulbrighta dodatkowo zapewnia fundusze na koszty podroży do USA, zagospodarowania, wizę J-1 i polisę ubezpieczeniową. W kategorii stypendiów badawczych możliwe jest przyznanie funduszy na podróż współmałżonka i miesięcznego dodatku rodzinnego.

  Ostateczna ilość stypendiów przyznawanych przez Komisję Fulbrighta w każdej kategorii będzie uzależniona od wysokości przyznanego budżetu.

  Z poważaniem, Andrzej Dakowski

  Dyrektor - Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

  Załącznik 1  Załącznik 2  Załącznik 3 • Komunikat Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego


  Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego uruchomiła dostęp do Bibliografii Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG. Zapraszamy do korzystania.

  Link do bazy: http://www.bg.ug.edu.pl/bibliografie/bibliografia-publikacji-pracownikow-ug • Program MSDN AA


  Uwaga studenci i pracownicy naukowo-dydaktyczni!

  Od dnia 01.07. 2010 r. studenci oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Historycznego poprzez udział w programie MSDN AA mogą w celach naukowych uzyskać dostęp (również w swoich prywatnych komputerach) do licencjonowanego oprogramowania systemu operacyjnego Microsoft.

  Osoby zainteresowane proszone są o osobisty kontakt z administratorem systemu ITAcademy p. Aleksandrem Jafrą, Wydział Historyczny, ul. Wita Stwosza 55 Gdańsk pokój nr 2.54. • Wirtualna Biblioteka Nauki


  Od roku 2010 wybrane zasoby Wirtualnej Biblioteki Nauki (Elsevier, Springer, EBSCO Publishing - pakiet podstawowy i Web of Knowledge) są dostępne dla wszystkich instytucji akademickich w kraju na podstawie ogólnokrajowych licencji akademickich finansowanych w całości przez MNiSW. Pozostałe zasoby w WBN są dostępne dla instytucji uczestniczących w konsorcjach z częściowym dofinansowaniem z MNiSW. Zakup dostępu do baz realizowany jest przez ICM na podstawie umów licencyjnych zawieranych z wydawcami oraz - w przypadku konsorcjów - umów subskrypcyjnych (konsorcyjnych) zawieranych pomiędzy ICM i instytucjami uczestniczącymi w konsorcjach.

   
  Zachęcamy do aktywnego przeglądania i przeszukiwania baz, które są dostępne w ramach
  wykupionych licencji.