Wydział Historyczny Wydział Informacje i zarządzenia Dziekana

Zarządzenie Dziekana Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego nr 1/2013 z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia elektronicznej formy dokumentowania przebiegu studiów.