Wydział Historyczny Wydział Informacje i zarządzenia Dziekana

Zarządzenie nr 1/12 Dziekana Wydziału Historycznego z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz zakresu powierzonych mu zadań