Wydział Historyczny Informacje dla Doktorantów STUDIA DOKTORANCKIE HISTORII Aktualności

Zasady rekrutacji na Studia Doktoranckie Historii w roku akademickim 2013/2014

  • Termin składania dokumentów: 02.– 06.09.2013

- podanie o przyjęcie na studia

- kwestionariusz osobowy

- życiorys

- kserokopia dowodu osobistego

- 2 fotografie o wymiarze 37 mm x 52 mm i 1 fotografia o wymiarze 45 mm x 65 mm

- odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich (wraz z suplementem) lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim

- pisemna rekomendacja samodzielnego pracownika nauki

- spis osiągnięć naukowych - udokumentowane publikacje, nagrody, wystąpienia na konferencjach

  • Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 12.-13.09.2013

Postępowanie rekrutacyjne 2013/2014 

Kwestionariusz 

Podanie

Ostatnio modyfikowane: 26.08.2013