Wydział Historyczny Działalność naukowo-badawcza Konferencje, seminaria, stypendia naukowe, konkursy, szkolenia i prezentacje

Konferencja naukowa