Wydział Historyczny Działalność naukowo-badawcza Publikacje pracowników naukowych

Publikacje naukowe pracowników WH

2008 r.  2009 r.  2010 r.  2011 r.  2012 r.

 

Arnold Kłonczyński, My w Szwecji nie porastamy mchem... Emigranci z Polski w Szwecji w latach 1945 – 1980. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 978-83-7326-910-1

Spis treści i wstęp

Arnold Kłonczyński, Zarys współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych.  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 978-83-7326-813-5

Spis treści i wstęp

Arkadiusz Janicki, KURLANDIA W LATACH 1795-1915. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 978-83-7326-865-4

Spis treści i wstęp

Rafał Kubicki. MŁYNARSTWO W PAŃSTWIE ZAKONU KRZYŻACKIEGO W PRUSACH W XIII-XV WIEKU (DO 1454 R.). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 978-83-7326-883-8

Spis treści i wstęp

Piotr Koprowski. Pozytywista, ale jaki? Światopogląd Iwana Turgieniewa w latach 1848-1883. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 978-83-7326-638-4

Spis treści i wstęp

Mieczysław Nurek. Gorycz zwycięstwa. Los Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po II wojnie światowej 1945-1949. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 978-83-7326-628-5

Spis treści i streszczenie

Ireneusz Milewski. Depozycje i zsyłki biskupów w Cesarstwie Wschodniorzymskim (lata 325-451). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2008. ISBN 978-83-7326-522-3.

Dom - spotkanie przestrzeni prywatnej i publicznej na tle przemian cywilizacyjnych XIX i XX wieku. Zbiór studiów pod redakcją Zbigniewa Opackiego i Dagmary Płaza Opackiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2009. ISBN 978-83-7326-556-1

Spis treśi i wstęp

 

Marek Smoliński. Joannici w polityce książąt polskich i pomorskich. Od polowy XII do pierwszego ćwierćwiecza XIV wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2009. ISBN 978-83-7326-519-6

 

Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego. Pod redakcją Edmunda Kizika. Część I. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2009. ISBN 978-83-7326-584-4

 

Marek Andrzejewski. Od Eberta do Köhlera. Portrety niemieckich prezydentów. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2009. ISBN 978-83-7326-574-5

Tradycje gdańskiej humanistyki. Redakcja Józef Borzyszkowski, Cezary Obracht-Prondzyński. Instytut Kaszubski. Gdańsk 2008. ISBN 978-83-89079-97-8

 

 

Tadeusz Stegner. Ewangelicy ziem polskich XIX wieku. Sylwetki wybitnych postaci. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2008. ISBN 978-83-7326-548-6

 

Magdalena Nowak. Narodowcy i Ukraińcy. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007. ISBN 978-83-7326-441-0

 

Rafał Kubicki, Środowisko dominikanów kontraty pruskiej od XIII do połowy XVI w., Gdańsk 2007, Wydawnictwo UG ISBN 978-83-7326-442-7, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku ISBN 83-85824-38-3

Spis treści i wstęp

 

 

 

 

 

 

Ostatnio modyfikowane: 21.05.2013