Wydział Historyczny Działalność naukowo-badawcza Studia Historica Gedanensia

Studia Historica Gedanensia

„Studia Historica Gedanensia” jest rocznikiem humanistycznym publikującym teksty o tematyce historycznej. Istnieje od 2010 r. Wydaje tomy tematyczne, z przydzielonymi do każdego redaktorami tematycznymi. W każdym z tomów redakcja dąży, aby obecne były artykuły obejmujące epokę starożytności, przez średniowiecze, czasy nowożytne, wiek XIX i XX. Nadesłane propozycje artykułów są dyskutowane na posiedzeniu komitetu redakcyjnego, a w wypadku akceptacji przydzielane są recenzentom specjalizującym się w danej epoce historycznej.

Rada naukowa SHG:
Grzegorz Berendt (Uniwersytet Gdański), Marcin Hinz (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), Tomasz Knoz (Uniwersytet im. Masaryka w Brnie), Beata Możejko (Uniwersytet Gdański), Piotr Perkowski (Uniwersytet Gdański), Tadeusz Stegner (Uniwersytet Gdański), Beata Wojciechowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Leonid Zaszkilniak (Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki)

Komitet redakcyjny:
Grzegorz Berendt, Iwona Janicka, Anna Łysiak-Łątkowska, Anna Mazurkiewicz, Beata Możejko, Piotr Perkowski (sekretarz), Tomasz Rembalski, Tadeusz Stegner (przewodniczący)

Recenzenci współpracujący:
Andrzej M. Brzeziński (Uniwersytet Łódzki), Rachel I. Buff (University of Wisconsin-Milwaukee), Marcin Hinz (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), Jadwiga Hoff (Uniwersytet Rzeszowski), Jarosław Kłaczkow (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Ireneusz Milewski (Uniwersytet Gdański), Dorota Praszałowicz (Uniwersytet Jagielloński), Stanisław Sroka (Uniwersytet Jagielloński), Andrzej Szwarc (Uniwersytet Warszawski), Tomasz Wiślicz (Polska Akademia Nauk w Warszawie).

Dotychczas ukazały się:

t. 1: "Brud i smród", red. I. Janicka, 2010

t. 2: "Przewroty - rewolucje - wojny", red. A. Kosidło, 2011

t. 3: "Historia flirtu", red. P. Perkowski, 2012

t. 4: "Nietolerancja", red. A. Łysiak-Łątkowska, 2013

t. 5: "Od exilii do exile. Przymus w migracjach", red. A. Mazurkiewicz, 2014, w przygotowaniu

t. 6: "Z podatkiem przez wieki", red. T. Rembalski, 2015, w przygotowaniu

 

ISSN 2081-3309

Punktacja MNiSW: lata 2011-12, lista B, 3 punkty

Kategoria wg Thomson Reuters: HISTORY, HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY

Języki, w którym publikowane są artykuły w czasopiśmie: polski, angielski

Adres redakcji: Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk, Polska

E-mail: shg@ug.edu.pl

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Redakcja deklaruje, że wersja papierowa czasopisma naukowego "Studia
Historica Gedanensia" jest wersją pierwotną.

Informacje dla Autorów

Nabór tekstów

Ostatnio modyfikowane: 30.10.2013