Wydział Historyczny Działalność naukowo-badawcza

Po konferencji East Central Europe in Exile: Patterns of Transatlantic Migrations

Rok po zakończeniu konferencji East Central Europe in Exile: Patterns of Transatlantic Migrations (Wychodźstwo z Europy Środkowo-Wschodniej: wzorce migracji transatlantyckich) w Wielkiej Brytanii ukazały się te  ksty przygotowane przez jej uczestników. Nakładem wydawnictwa Cambridge Scholars   Publishing opublikowano dwa tomy pod redakcją dr Anny Mazurkiewicz z Zakładu Historii Najnowszej Powszechnej w Instytucie Historii, które składają się na serię East Central Europe in Exile. Obejmują one trzydzieści osiem tekstów przygotowanych przez prelegentów z trzynastu krajów i zawierają odpowiednio problematykę dotyczącą zamorskich migracji z Europy Środkowo-Wschodniej (vol. 1: Transatlantic Migrations) oraz relacji, jakie istniały pomiędzy emigrantami a krajem pochodzenia (vol.2: Transatlanic Identities). Spis treści obu tomów dostępny jest na stronie wydawnictwa: http://www.c-s-p.org/Flyers/East-Central-Europe-in-Exile--Transatlantic-Migrations-Volume-11-4438-4725-9.htm ; http://www.c-s-p.org/Flyers/East-Central-Europe-in-Exile--Transatlantic-Identities-Volume-21-4438-4891-3.htm   

Wstęp do obu tomów zawiera podziękowania dla wielu osób, organ    izacji i instytucji dzięki którym możliwa była organizacja czterodniowej konferencji, która odbyła się na Wydziale Historycznym w dniach 31 maja-3 czerwca 2012.  Ponadto, przygotowanie publikacji pod względem językowym nie byłoby możliwe gdyby nie wsparcie udzielone projektowi wydawniczemu przez Dziekana Wydziału Historycznego -profesora dra hab. Wiesława Długokęckiego oraz Prorektora ds. Nauki UG – profesora dra hab. Grzegorza Węgrzyna.

Oceniając manuskrypt przed jego publikacją profesor Donna Gabbacia (Uniwersytet Minnesoty, Wydział Historyczny oraz Centrum Badan nad Migracjami) napisała, iż publikacja ta „stanowić będzie obowiązkową lekturę dla każdego anglojęzycznego badacza, który zamierza dołączyć do debaty na temat roli procesów migracyjnych w kształtowaniu, podtrzymywaniu i zmienianiu relacji pomiędzy Ameryką Północną a Europą.” Profesor dr hab. Adam Walaszek, dyrektor Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego pozytywnie wyraził się zarówno o strukturze publikacji, jak i jej merytorycznej wartości – zwracając uwagę czytelnika zwłaszcza na rozdziały poświęcone doświadczeniom drugiego pokolenia imigrantów. Pochlebnie na temat tomu pierwszego wypowiedziała się także profesor UWr dr hab. Joanna Wojdon z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oceniając tom drugi profesor Neal Pease, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Wisconsin w Milwaukee, określił go „fascynującym i kształcącym, o prawdziwie ponadnarodowym charakterze”. Natomiast dr Sławomir Łukasiewicz wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i kierownik Referatu Badań Naukowych w oddziale IPN w Lublinie napisał, że wybór tekstów przygotowanych przez autorów specjalizujących się w poruszanej problematyce „stanowi gwarancję wysokiego poziomu tej publikacji”. Tom drugi pozytywnie ocenił także profesor Tibor Glant, dyrektor Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki w Debreczynie, podkreślając jego międzynarodową dystrybucję, a tym samym i znaczenie dla wymiany naukowej w obszarze badań nad historią Europy Środkowo-Wschodniej.

Oba tomy dostępne są na stronie wydawnictwa, księgarniach internetowych. W ciągu trzech miesięcy dostępne będą także w wersji elektronicznej, w tym w bazie EBSCO.

Informacje dotyczące zeszłorocznej konferencji jak i publikacji dostępne się na stronie: www.eceinexile.ug.edu.pl . Tom 1  Tom 2

Ostatnio modyfikowane: 09.09.2013