Wydział Historyczny Informacje dla Doktorantów Przedstawiciele doktorantów w instytucjach UG

Przedstawiciele doktorantów w instytucjach UG

 

Nazwisko i Imię

Sprawowane funkcje

Dane kontaktowe

Kitowski Piotr

Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów, wiceprzewodniczący Uczelnianej Rady Doktorantów, członek Senatu UG, członek Komisji Rozwoju Spraw Kadr Naukowych UG, członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów UG, członek Odwoławczej Komisji Stypendialnej,  członek Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów

piotrkitowski@interia.pl

Czonstke Karolina

Członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej,  członek Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

karolina.czonstke@gmail.com

Gavrash Irina

Członek Uczelnianej Rady Doktorantów, członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów UG

irinagavrash@gmail.com

Girsztowt Aleksandra

Członek Rady Wydziału Historycznego

agirsztowt@yahoo.com

Daniluk Jan

Członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów UG

daniluk.jan@gmail.com

Giziński Piotr

Członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej

piotr_gizinski@wp.pl

Kaliszuk Kamil

Wiceprzewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów

kaliszuk.kamil@wp.pl

Labuda Grzegorz

Członek  Rady Instytutu Historii

dampflokomotive@gmail.com

Połczyński Łukasz

Członek Rady Instytutu Archeologii i Etnologii

lukasz_polcz@interia.pl

Zalewski Paweł

Członek Rady Wydziału Historycznego

pawel.zalewski.pl@gmail.com

 

Członek Rady Instytutu Historii Sztuki

 

Syczak Piotr

Wiceprzewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów, członek Uczelnianej Rady Doktorantów, członek Komisji Budżetowej Uczelnianej Rady Doktorantów, członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia UG, członek Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej, członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Stypendium Projakościowego, przewodniczący Trójmiejskiego Porozumienia Doktorantów

p.s84@wp.pl

 

Ostatnio modyfikowane: 04.04.2013