Wydział Historyczny Informacje dla Doktorantów Przydatne strony internetowe

Przydatne strony internetowe

Krajowa Reprezentacja Doktorantów: http://www.krd.ogicom.pl/

Uczelniana Rada Doktorantów: http://radadoktorantow.ug.edu.pl/index.php

Rada Młodych Naukowców: http://www.rmn.org.pl/

Narodowe Centrum Nauki:  http://www.ncn.gov.pl/

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: http://www.fnp.org.pl/

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy/programy-ministra/narodowy-program-rozwoju-humanistyki/

Moje Stypendium: http://mojestypendium.pl/

Skrzydlate Studia: http://www.skrzydlatestudia.pl/

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE: http://www.kpk.gov.pl/index.html

 

Ostatnio modyfikowane: 04.04.2013