Wydział Historyczny Informacje dla Kandydatów Studia podyplomowe Wiedza o oriencie

STUDIA PODYPLOMOWE „WIEDZA O ORIENCIE”

Sekretariat 80–952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55

telefon do sekretariatu: 0 (prefix) 58 523-21-47 lub 523-22-25

Kierownik Studiów: dr Przemysław Różański

Obsługa administracyjna: Barbara Godlewska; tel. 0 (prefix) 58 523-29-56

Adresaci studiów: Studia adresowane są do osób, które posiadają ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia lub skończone jednolite studia magisterskie z historii lub innego pokrewnego kierunku, pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności.

Program zajęć: W czasie dwóch semestrów zajęć słuchacze uczestniczą, między innymi, w wykładach z zakresu: gospodarki współczesnych państw Bliskiego Wschodu, podstawowych wiadomości o islamie, współczesnych systemów politycznych państw Bliskiego Wschodu, dziejów bliskiego Wschodu do i po 1945 roku, współczesnych systemów prawnych w świecie islamu. Ponadto w programie studiów znalazły się lektoraty z języków: arabskiego i hebrajskiego.

Warunki rekrutacji: według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu.

Liczba uczestników: 35 osób

Termin składania dokumentów: do 11 października 2013 r.

Opłaty: 1600,00 zł za 1 semestr (oraz zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych UG, uczelnia pobiera jednorazową opłatę dodatkową za wydanie świadectwa ukończenia studiów w wysokości 30 zł.)

http://www.ug.edu.pl/pl/studia_podyplomowe/pl/dokumenty/

Ostatnio modyfikowane: 19.09.2013