Wydział Historyczny Informacje dla Kandydatów Kierunki studiów Krajoznawstwo i turystyka historyczna

Krajoznawstwo i turystyka historyczna

Kierunek: Krajoznawstwo i turystyka historyczna

Studia stacjonarne I stopnia

Instytut Historii
Ul. Wita Stwosza 55
80-952 Gdańsk
Tel: 0 58 523 21 47
Krajoznawstwo i turystyka historyczna na UG:
Studia na kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna wychodzą na przeciw oczekiwaniom studentów pragnących rozwijać się poprzez studia na UG i jednocześnie zdobyć w ciągu trzech lat atrakcyjny, konkretny zawód. Odpowiadają one na wzrastające wymagania klientów wobec organizatorów imprez turystycznych i krajoznawczych, zarówno co do jakości, jak i różnorodności oferty.
Program studiów
Program studiów pozwala zdobyć podstawowe umiejętności zawodowe w zakresie obsługi ruchu turystycznego. Absolwent studiów licencjackich na podbudowie zdobytej wiedzy ma możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na kierunku Historia i uzyskania tytułu magistra. Program nauczania tworzy pięć zasadniczych bloków: Przedmioty kształcenia ogólnego, Blok nauk przyrodniczych, Blok nauk historycznych, Blok nauk turystyczno-ekonomicznych, Blok przedmiotów fakultatywnych.
Sylwetka absolwenta
Program Krajoznawstwa i turystyki historycznej, łącząc w sobie elementy nauk historycznych, przyrodniczych i ekonomicznych, wyposaża absolwenta w szeroką wiedzę i umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym. Studia przygotowują absolwenta do pracy w charakterze organizatora, przewodnika turystycznego. Może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach, agencjach krajowych i zagranicznych działających na polskim rynku usług turystycznych, w administracji samorządowej lub państwowej i wszędzie tam, gdzie istnieje zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie krajoznawstwa, planowania, organizacji i promowania ruchu turystycznego.

Siatka: Krajoznawstwo i turystyka historyczna - st. stacjonarne I stopień

Ostatnio modyfikowane: 04.02.2013