Wydział Historyczny Informacje dla Kandydatów Kierunki studiów Religioznawstwo

Religioznawstwo

Kierunek: Religioznawstwo 

Instytut Historii

Ul. Wita Stwosza 55
80-952 Gdańsk
Tel: 58 523-3760
Specjalności: Tradycja judaistyczno-chrześcijańska; Inne tradycje religijne
Religioznawstwo na UG
Studia religioznawcze kształcą absolwenta doskonale zorientowanego w szeroko rozumianej problematyce religijnej, relacjach religii z państwem i społeczeństwem. To studia, które rozwijają zainteresowania i poszerzają horyzonty, pozwalają zrozumieć inne kultury i cywilizacje, a przede wszystkim religie, które wpływają na ich kształt.
Program studiów
Szeroka gama programowa studiów z uwzględnieniem historii, socjologii, psychologii, pedagogiki, filozofii religii przygotowuje do kompetentnego poruszania się w dziedzinie religii i religijności. Religie silnie oddziałują na wszystkie aspekty życia człowieka, na jego sposób rozumienia i osądu rzeczywistości, a także na kulturę i sztukę, którą tworzy. Główny trzon studiów stanowią kursy poświęcone konkretnym religiom, zarówno takim jak: chrześcijaństwo (w tym katolicyzm, prawosławie i protestantyzm), islam, judaizm, hinduizm, buddyzm jak również religiom świata starożytnego (Grecji, Rzymu, Egiptu, Persji, Mezopotamii, przedchrześcijańskiej Europy), religiom plemiennym, i nowym ruchom religijnym często powstającym na naszych oczach. Istotnym punktem programu są studia poświęcone historii i przyszłości religijno-społecznej Gdańska.
Sylwetka absolwenta
Studia przygotowują do wypełnienia kilku funkcji społecznych: bycia świadomym uczestnikiem życia religijnego jako analityk, komentator, konsultant. Jego współorganizatorem jako edukator, wychowawca, wydawca publikacji, występowania jako mediator (pośrednik między społecznościami zróżnicowanymi wyznaniowo – i związanymi z tym różnicami politycznymi, społecznymi i obyczajowymi), spełniania funkcji doradczych w zakresie religii (np. przewidywanie zmian wyznaniowych, procesu konwersji na inne wyznania, zabudowy miasta pod względem sakralnym, reklama tolerancji i dialogu międzyreligijnego, uwzględnianie własnych tradycji narodowo-religijnych).

Ulotka rekrutacyjna

Warunki rekrutacji: http://www.ug.edu.pl/pl/info_dla_kand/kierunki/?tpl=/hist/religio1314

Siatki:

Religioznawstwo studia stacjonarne I stopnia

Religioznawstwo studia niestacjonarne I stopnia

Ostatnio modyfikowane: 04.02.2013