Wydział Historyczny Informacje dla Studentów

Studentów

 • DROGOWSKAZY KARIERY


  Drogowskazy Kariery odbędą się w dniach 24 – 27 marca br. na 3 wydziałach Uniwersytetu Gdańskiego: Ekonomicznym, Nauk Społecznych i Biologii. W trakcie tych czterech dni, oprócz kilkudziesięciu warsztatów, planujemy przeprowadzić profesjonalne doradztwo zawodowe i wykłady motywacyjne dla studentów. Uczestnicy spotkań otrzymają certyfikaty potwierdzające nabycie nowych umiejętności zarówno miękkich, jaki i specjalistycznych. 

  Informacje • Pstrykaliada 2014


  "Ogólnopolski Konkurs Fotografii Studenckiej (OKFS) to największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce! Wydarzeniu towarzyszy Pstrykaliada, czyli cykl warsztatów oraz wykładów prowadzonych przez znakomitych fotografów.

  Misją projektu jest umożliwianie studentom rozwoju w dziedzinie fotografii i co najważniejsze, odkrywanie talentów. Rok 2014 to już szesnasta edycja inicjatywy, która również tym razem nie ominie Trójmiasta.

  Przed nami mnóstwo atrakcji począwszy od etapu regionalnego konkursu, przez zajęcia z ludźmi, którzy ze sztuką (bo fotografia niewątpliwie do niej należy) obcują w najczystszej postaci, po wystawę prac i wielki finał – Galę Regionalną, gdzie nagrodzimy tych najlepszych z najlepszych!

  W tym roku główną nagrodą jest trzydniowy kurs Adobe Photoshopa i CorelDraw’a ufundowana przez LABELPOLAND, a nagrodą organizatorów jest letni kurs fotografii przeprowadzony przez Trójmiejską Szkołę Fotografii.

  Pstrykaliada 2014 już 13-14, 17-18 marca! Zapisy i więcej informacji na www.pstrykaliada.nzsug.pl       www.facebook.com/events/613013405447113/ • DNI KARIERY 2014 NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM


  Dni Kariery® to  targi pracy, praktyk i staży dla studentów. Organizowane przez organizację AIESEC od ponad 20 lat w największych ośrodkach akademickich w Polsce. Ich wiosenna edycja będzie miała miejsce już 11 marca 2014 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

  Jest to największe tego typu przedsięwzięcie w kraju, czego najlepszym dowodem jest frekwencja uczestniczących w nim studentów oraz pracodawców. W ubiegłym roku Dni Kariery® w Gdańsku odwiedziło ponad 8 000 studentów z największych trójmiejskich uczelni, a swoje oferty prezentowało prawie 50 firm.

  Organizatorzy wydarzenia pragną wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczestniczących w nim studentów i absolwentów, dając im możliwość zaznajomienia się z działalnością przedsiębiorstw oraz bliższego poznania wymagań dzisiejszego rynku pracy. Dni Kariery® są też niepowtarzalną szansą na wymianę wzajemnych oczekiwań oraz informacji między zatrudniającym, a potencjalnym pracownikiem.

  Targi organizowane są przez międzynarodowe stowarzyszenie AIESEC - największą na świecie organizację pozarządową, prowadzoną przez studentów i niedawnych absolwentów. Stowarzyszenie zrzesza ponad 110 000 członków i jest obecna w 124 krajach. W celu zapewnienia rozwoju młodym ludziom, AIESEC oferuje rozwój osobisty oraz praktyki i wolontariaty zagraniczne.

  Więcej informacji znajdziecie na www.dnikariery.pl.

  Serdecznie zapraszamy! • Nabór do projektu Erasmus


  Nabór do projektu Erasmus • UWAGA !


  ZAJĘCIA W JĘZYKU ANGIELSKIM DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY

  ZAJĘCIA BĘDĄ ZALICZONE W MIEJSCE WYKŁADU MONOGRAFICZNEGO

  dr Magdalena Nowak,  Open to Interpretation. Polish-Ukrainian Relations in the 19th and 20th Century -PIĄTEK, 15:00-16:30, sala 2.2 [LECTURES START IN APRIL]

  dr Przemysław Różański,  The United States and the Jewish questions in Poland over 1914 – 1939 – CZWARTEK, 16:45-18:15, sala 2.52

  prof. Nicholas Secunda,  Greece archaeology, WTOREK, 13.30 – 1500 (ul. Bielańska 5)

  dr Jacek Bielak,  Art history and visual studies. Methods - problems – concepts (na ul. Bielańskiej 5, WTOREK . 15.30.-17.00 sala 97)

  dr Jacek Bielak,  Power and Propaganda in Early Modern Art (na ul. Bielańskiej 5, CZWARTEK 10-11.30, sala 98) • Ponowne elektroniczne zapisy na proseminaria


   

  UWAGA studenci II roku kierunku Historia SSL ! W związku z trudnościami powstałymi w dniu dzisiejszym podczas elektronicznych zapisów na proseminaria, uprzejmie informujemy, że zapisy zostaną przeprowadzone ponownie w dniach 18.02.2014 r., od godziny 6:00 do 19.02.2014 r. do godziny 23:55. Osoby, które dokonały zapisu, prosimy o ponowny wybór proseminarium. 

   

  Wykaz proseminarium w semestrze letnim roku akademickiego 2013-2014 – II rok kierunku Historia SSL

  l.p.

  Imię i nazwisko

  Proseminarium

  Krótka charakterystyka

  1

  prof. dr hab. Marek Andrzejewski

  Historia od II połowy XIX wieku do czasów współczesnych

  Zakres tematyczny: historia regionalna, historia Polski, historia powszechna ze szczególnym uwzględnieniem krajów niemieckojęzycznych od połowy XIX wieku do czasów współczesnych. Wymagania: napisanie pracy zaliczeniowej + obecność

  2

  dr Iwona Janicka

  Cywilizacja nowożytna

  Historia powszechna oraz Polski epoki nowożytnej od XVI do pocz. XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem historii społecznej (życie codzienne, obyczajowość, kultura ludowa, wychowanie, moda, podróże, kulinaria), historii kultury materialnej (rozwój aglomeracji miejskich, urządzenia sanitarne, środki komunikacji) i historii medycyny (epidemie, odkrycia naukowe, wpływ chorób na życie codzienne, medycyna „wojenna”, ludowa, historia aptekarstwa).

  3

  dr Anna Mazurkiewicz

  Historia XX wieku

  Historia polityczna, relacje transatlantyckie, rola uchodźców politycznych w polityce i propagandzie Zachodu. Szczególny nacisk położony zostanie na zimnowojenne relacje międzynarodowe (obejmujące czynniki państwowe, ale i pozarządowe) sprzężone z badaniami migracji (trasnational history). Praca na materiałach źródłowych, wspomnieniach i relacjach – także w j. angielskim (dla chętnych). Ćwiczenia mające na celu usprawnienie warsztatu oparte zostaną na biografiach Polaków, którzy po II wojnie światowej prowadzili działalność polityczną na emigracji.

  4

  dr Magdalena Nowak

  Historia XIX i XX wieku

  Historia Polski drugiej połowy XIX i XX wieku w świetle różnorodnych źródeł (prasowych, dokumentowych, wspomnień i pamiętników, przekazów ustnych) ze szczególny uwzględnieniem zagadnień życia codziennego, sytuacji kobiet i dzieci, obyczajowości, życia kulturalnego i społeczno-politycznego.

    • Elektroniczne zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego


  Zapisy rozpoczynają się od 19.02.2014 r. o godz. 20.00 i trwać będą do 20.02.2014 r. do godziny 24.00

  https://ps.ug.edu.pl

   Więcej informacji • DRUGA ODSŁONA NOWATORSKIEGO PRZEDMIOTU AKADEMIA PLANETE+ DOC


  Oblicza globalizmu w filmie

  Edukacja oparta na filmach dokumentalnych i fabularnych

  W roku akademickim 2013/2014 na Wydziale Filologicznym kontynuujemy – w kolejnej odsłonie programowej - otwarty dla studentów wszystkich kierunków, nowatorski przedmiot filmoznawczy: Akademia PLANETE+ DOC.

  Informacje     PLAKAT

    • Samodzielność finansowa - zmiany


 • PRACA W STRUKTURACH UNII EUROPEJSKIEJ


  Ministerstwo Spraw zagranicznych oferuje miejsca pracy oraz szkolenia i kursy, które przygotowują do zbliżających się konkursów do struktur Unii Europejskiej. Warto korzystać z informacji umieszczonych na stronie:

    https://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/praca_i_kariera/

  Szkolenia i kursy organizuje również  Krajowa Administracja Publiczna oraz instytut Europejski w łodzi, dalsze informacje na stronie ;

    http://www.ie.lodz.pl/index.php/pl/szkolenia • UWAGA!


  W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą szkolenia i testu BHP osoby,  które nie zdały bądź nie podeszły do testu w dwóch pierwszych terminach powinny zgłosić się do 31 grudnia 2013 roku do Dziekanatu w celu wystawienia indywidualnego terminu szkolenia. Do tego czasu studenci nie będą zobowiązani uiszczać za ten termin opłaty. Po 1 stycznia 2014 roku,  zgodnie z Zarządzeniem Rektora, wpisanie trzeciego, indywidualnego terminu szkolenia BHP będzie możliwe po uprzednim wpłaceniu 100 zł i dostarczeniu dowodu wpłaty do Dziekanatu. • Zimowa sesja egzaminacyjna w roku akademickim 2013/2014


  WYDZIAŁ HISTORYCZNY UG

  zimowa sesja egzaminacyjna w roku akademickim 2013/2014

  Sesja egzaminacyjna trwa od  25 stycznia do 9 lutego 2014 r.

  Sesja poprawkowa trwa od 17 lutego do 2 marca 2014 r.

   [Na podstawie Regulaminu Studiów]

  1. Studentowi przysługuje możliwość zdawania jednego egzaminu poprawkowego
   z każdego przedmiotu, z którego uzyskał ocenę niedostateczną w podstawowym terminie lub utracił taki termin.
  2. Termin zostaje utracony gdy student nie spełnił warunków dopuszczających go do egzaminu lub był nieobecny na egzaminie.
  3. Student, który nie przystąpił do egzaminu w ustalonym terminie, jest zobowiązany do przedstawienia egzaminatorowi usprawiedliwienia nieobecności w terminie 7 dni od dnia ustania jej przyczyn. Egzaminator, uwzględniając usprawiedliwienie, wyznacza dodatkowy termin egzaminu. W przypadku nieuwzględnienia usprawiedliwienia, studentowi przysługuje odwołanie do dziekana w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia podjętego przez egzaminatora.

  Uwaga studenci I roku: w związku z zarządzeniem Dziekana WH nr 1/2013 z dn. 26 lipca 2013 roku, prowadzący zajęcia są zobowiązani do wprowadzenia ocen do protokołu elektronicznego w ciągu 14 dni od zakończenia sesji zwykłej lub poprawkowej, dlatego uzyskanie zaliczenia w późniejszym terminie będzie niemożliwe.

  Prodziekan ds. kształcenia i studentów

  Dr hab. Arnold Kłonczyński • AIESEC


  AIESEC University, projekt językowy organizowany przez międzynarodową organizację prowadzoną przez studentów i niedawnych abnsolwentów AIESEC. Do Twojej dyspozycji będą kompetentni nauczyciele, native speakerzy, języków takich jak: włoski, angielski, hiszpański, chiński, rosyjski i francuski. Międzynarodowa grupa praktykantów przez 8 tygodni będzie prowadziła zajęcia językowe dla wszystkich chętnych osób, niezależnie od wieku, wykształcenia czy poziomu zaawansowania. Na warsztaty można uczęszczać indywidualnie za 350 zł lub grupowo za 199 zł. Dla głodnych wiedzy jest zniżka 50% na drugi język!  Zaczynamy już 2 grudnia!

  Znajdziesz nas na www.facebook.com/aiesec.ug lub www.learnbyplay.pl • Konkurs o Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży


  Nagroda jest przyznawana za projekty, które:
  - promują porozumienie na poziomie europejskim i międzynarodowym,
  - sprzyjają rozwojowi wspólnego poczucia europejskiej tożsamości oraz integracji,
  - proponują wzorce postępowania młodym ludziom w Europie,
  - przedstawiają praktyczne przykłady tworzenia przez Europejczyków jednej społeczności.
   


 • UWAGA!!!


  Studenci oraz doktoranci, wpisani na I rok studiów w wyniku rekrutacji dodatkowej przeprowadzonej w trakcie trwania roku akademickiego mają obowiązek przystąpienia do szkolenia BHP w terminie 30 dni od daty wpisania na kierunek studiów - jest to ich pierwszy termin.

  Drugi termin - poprawkowy (niezależnie od daty przyjęcia na UG) jest udostępniony w okresie 30 dni od upływu terminu podstawowego.

  Każdy kolejny termin (trzeci i kolejny) jest płatny 100zł a skierowania na kurs BHP, po uiszczeniu opłaty przez studenta, dokonuje pracownik dziekanatu. • Decyzje stypendialne


  Informacja dla studentów Wydziału Historycznego

  Odbiór decyzji stypendialnych

  (stypendium socjalne i specjalne)

  w dziekanacie pok. 2.28 • MOST - REKRUTACJA
 • Lista prowadzących seminaria - zapisy elektroniczne 2013/2014


   

  Seminarium licencjackie – Historia, studia stacjonarne I stopnia, III rok

  prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt

  dr hab. Dariusz Dekański

  prof. dr hab. Jak Iluk

  dr Dariusz Kaczor

  prof. UG, dr hab. Beata Możejko

  dr Piotr Perkowski

  dr Tomasz Rembalski

   

  Seminarium licencjackie –

  Krajoznawstwo i turystyka historyczna, studia stacjonarne I stopnia, III rok

  dr Anna Łysiak - Łątkowska

  prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski

  prof. dr hab. Zbigniew Opacki

  prof. UG, dr hab. Anna Paner

   

  Seminarium magisterskie – Historia, studia stacjonarne II stopnia, I rok

  dr hab. Dariusz Dekański

  prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janicki

  prof. dr hab. Edmund Kizik

  dr hab. Arnold Kłonczyński

  prof. dr hab. Eugeniusz Koko

  prof. UG, dr hab. Rafał Kubicki

  prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski

  prof. UG, dr hab. Ireneusz Milewski

  prof. dr hab Mieczysław Nurek

   

  Seminarium licencjackie – Archeologia, studia stacjonarne, III rok


  dr Arkadiusz Koperkiewicz

  dr Katarzyna Ślusarska

  dr Anna Strobin

  dr Sławomir Jędraszek


  Seminarium magisterskie – Archeologia, studia stacjonarne, I rok

  prof. UG, dr hab. Witold Świętosławski

  prof. UG, dr hab. Nicholas Sekunda

  prof. UG, dr hab. Lech Czerniak

  dr hab. Waldemar Ossowski

  dr Henryk Machajewski

   

  Seminarium licencjackie - Historia Sztuki, studia stacjonarne, III rok

  dr Jacek Friedrich

  dr Jacek Kriegseisen

  prof. UG, dr hab. Mirosław Kruk

   

  Seminarium magisterskie i poboczne - Historia Sztuki, studia stacjonarne, I rok

  prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska

  prof. UG, dr hab. Tomasz Torbus

  prof. UG, dr hab. Marcin Kaleciński

  dr Dariusz Konstantynów

   

  Seminarium licencjackie – Etnologia, studia stacjonarne,  III rok

  dr Monika Milewska

  dr Tarzycjusz Buliński

  dr Jacek Splisgart

   

  Seminarium magisterskie – Etnologia, studia stacjonarne, I rok

  prof. UG, dr hab. Andrzej Kowalski

  dr Mariusz Kairski

  prof. UG, dr hab. Anna Kwaśniewska

    • INFORMACJA DLA STUDENTÓW 1 ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH


  Na podstawie Uchwały nr 51/13 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 9 lipca 2013 nakładającej na studentów 1 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązek podpisania umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim informujemy, że druki umów należy pobrać korzystając z poniższych linków.
  Każdy druk należy wypełnić uzupełniając dane osobowe oraz miejsca wyróżnione kolorem czerwonym.
  Wypełnione i podpisane druki w 2 egzemplarzach należy dostarczyć do Dziekanatu osobiście lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do 10.10.2013r.

  Dostarczenie umowy o odpłatności za usługi edukacyjne jest jednym z warunków podjęcia studiów w Uniwersytecie Gdańskim. • Nagroda za najlepszą pracę magisterską obronioną w roku 2012/2013


  Kapituła konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną w roku akademickim 2012/2013 w Instytucie Historii, ma przyjemność poinformować, że podjęła decyzję o przyznaniu Nagrody pani Magdalenie Pasewicz, której praca  "Kolej nadzalewowa 1897-1945. Historia i architektura" w trakcie oceny merytorycznej  uzyskała najwyższa liczbę – 82 pkt. oraz Wyróżnienie dla pani Sylwii Moniki Hinc, której praca "Szkolnictwo podstawowe w okresie stalinizmu na przykładzie gminy Stara Kiszewa" uzyskała 78 pkt. Promotorem zwycięskiej pracy był prof. dr hab. Tadeusz Stegner a pracy wyróżnionej prof. dr hab. Marek Andrzejewski. Laureatkom gratulujemy!

        
  

  Kapituła konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną w roku akademickim 2012/2013 ma przyjemność poinformować, że podjęła decyzję o przyznaniu Nagrody pani Magdalenie Pasewicz, które praca  "Kolej nadzalewowa 1897-1945" w trakcie oceny merytorycznej  uzyskała najwyższa liczbę – 82 pkt. oraz Wyróżnienia dla pani Sylwii Moniki Hinc, której praca "Szkolnictwo podstawowe w okresie stalinizmu na przykładzie gminy Stara Kiszewa" uzyskała 78 pkt. Laureatkom gratulujemy!

  Kapituła konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną w roku akademickim 2012/2013 ma przyjemność poinformować, że podjęła decyzję o przyznaniu Nagrody pani Magdalenie Pasewicz, które praca  "Kolej nadzalewowa 1897-1945" w trakcie oceny merytorycznej  uzyskała najwyższa liczbę – 82 pkt. oraz Wyróżnienia dla pani Sylwii Moniki Hinc, której praca "Szkolnictwo podstawowe w okresie stalinizmu na przykładzie gminy Stara Kiszewa" uzyskała 78 pkt. Laureatkom gratulujemy!

  Kapituła konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną w roku akademickim 2012/2013 ma przyjemność poinformować, że podjęła decyzję o przyznaniu Nagrody pani Magdalenie Pasewicz, które praca  "Kolej nadzalewowa 1897-1945" w trakcie oceny merytorycznej  uzyskała najwyższa liczbę – 82 pkt. oraz Wyróżnienia dla pani Sylwii Moniki Hinc, której praca "Szkolnictwo podstawowe w okresie stalinizmu na przykładzie gminy Stara Kiszewa" uzyskała 78 pkt. Laureatkom gratulujemy!

  Kapituła konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną w roku akademickim 2012/2013 ma przyjemność poinformować, że podjęła decyzję o przyznaniu Nagrody pani Magdalenie Pasewicz, które praca  "Kolej nadzalewowa 1897-1945" w trakcie oceny merytorycznej  uzyskała najwyższa liczbę – 82 pkt. oraz Wyróżnienia dla pani Sylwii Moniki Hinc, której praca "Szkolnictwo podstawowe w okresie stalinizmu na przykładzie gminy Stara Kiszewa" uzyskała 78 pkt. Laureatkom gratulujemy!

  Kapituła konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną w roku akademickim 2012/2013 ma przyjemność poinformować, że podjęła decyzję o przyznaniu Nagrody pani Magdalenie Pasewicz, które praca  "Kolej nadzalewowa 1897-1945" w trakcie oceny merytorycznej  uzyskała najwyższa liczbę – 82 pkt. oraz Wyróżnienia dla pani Sylwii Moniki Hinc, której praca "Szkolnictwo podstawowe w okresie stalinizmu na przykładzie gminy Stara Kiszewa" uzyskała 78 pkt. Laureatkom gratulujemy! • Inauguracja roku akademickiego 2013/2014


    Informacje dla studentów I roku – Instytut Historii

  1 października 2013

  Spotkanie Dyrekcji Instytutu Historii i opiekuna roku ze studentami I roku:

  HISTORII – godz. 9.00, aula 1.46

  KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI HISTORYCZNEJ – godz. 10.00, sala 2.61

  NIEMCOZNAWSTWA – godz. 10.30, sala 2.61

  RELIGIOZNAWSTWA – godz. 11.45, sala 2.61

  na którym zostaną rozdane umowy i oświadczenia, nastąpi podział na grupy ćwiczeniowe, a także wybór starosty roku.

   

  Przypominamy, że na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku:

  -  Historia są dwie specjalności: nauczycielska i archiwistyczna. Proszę zastanowić się nad wyborem

     jednej z nich.

  - Niemcoznawstwo – po spotkaniu z Dyrekcją odbędzie się test kwalifikacyjny znajomości języka

    niemieckiego na podstawie którego nastąpi przydział do grupy podstawowej lub zaawansowanej.

    Test rozpocznie się o godz. 11:30 w sali 1.46

  1 i 2 października w godz. 9.00-15.00 dziekanat Wydziału Historycznego będzie wydawał  studentom I roku legitymacje oraz odbierał podpisane umowy studenckie i oświadczenia.

  1 października 2013 o godz. 12.30 w auli 1.43

  Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 dla studentów wszystkich kierunków studiów na Wydziale Historycznym – spotkanie z władzami dziekańskimi, reprezentantami organizacji studenckich, służby zdrowia.

  Szkolenie biblioteczne online jest obowiązkowe dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Zaliczenie testu (znajdującego się na końcu szkolenia) będzie aktywowało konto czytelnika. Studenci I roku studiów UG zapisywani są automatycznie. Elektroniczna legitymacja studencka jest jednocześnie kartą biblioteczną.

  Szkolenie BHP - obowiązkowe szkolenie odbywa się online, kończy się testem zaliczeniowym.

  Zapisy na lektoraty języków obcych nowożytnych w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Kandydaci, którzy zdecydują się na specjalność nauczycielską muszą kontynuować naukę języka obcego, którego uczyli się w szkole średniej, to znaczy, że nie mogą wybrać nauki nowego języka obcego i rozpoczynać nauki od poziomu podstawowego. W przypadku specjalności archiwistycznej nie ma żadnych ograniczeń w wyborze lektoratu języka obcego. Oprócz nauki języka obcego nowożytnego w ramach specjalności archiwistycznej obligatoryjny jest język niemiecki na I roku studiów.

  Wykład z Ochrony własności intelektualnej jest obowiązkowy dla wszystkich studentów I roku Wydziału Historycznego odbędzie się w jednym terminie, o którym poinformujemy na początku roku akademickiego.  • UWAGA !


  WYDZIAŁ HISTORYCZNY UG

  Letnia sesja egzaminacyjna w roku akademickim 2012/2013

  [Na podstawie Regulaminu Studiów]

  Sesja egzaminacyjna trwa od  8 czerwca do 30 czerwca 2013 r.

  • NIEZŁOŻENIE PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ INDEKSU Z WSZYSTKIMI WPISAMI DO OSTATNIEGO DNIA SESJI ZWYKŁEJ (30 CZERWCA 2013 R.) SKUTKUJE SKREŚLENIEM.

  Sesja poprawkowa dla studentów III roku studiów I stopnia oraz studentów II roku studiów II stopnia trwa od 1 lipca 2013 r. do 7 lipca 2013 r.

  Sesja poprawkowa dla pozostałych roczników trwa od 2 września 2013 r. do 15 września 2013 r.

  1. Studentowi przysługuje możliwość zdawania jednego egzaminu poprawkowego
   z każdego przedmiotu, z którego uzyskał ocenę niedostateczną w podstawowym terminie lub utracił taki termin.
  2. Termin zostaje utracony gdy student nie spełnił warunków dopuszczających go do egzaminu lub był nieobecny na egzaminie.
  3. Student, który nie przystąpił do egzaminu w ustalonym terminie, jest zobowiązany do przedstawienia egzaminatorowi usprawiedliwienia nieobecności w terminie 7 dni od dnia ustania jej przyczyn. Egzaminator, uwzględniając usprawiedliwienie, wyznacza dodatkowy termin egzaminu. W przypadku nieuwzględnienia usprawiedliwienia, studentowi przysługuje odwołanie do dziekana w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia podjętego przez egzaminatora.
  4. Studenci mają obowiązek złożenia w dziekanacie indeksu oraz karty okresowych osiągnięć w celu zaliczenia roku w ciągu trzech dni po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i zdaniu egzaminów.

    Prodziekan ds. kształcenia i studentów

    Dr hab. Arnold Kłonczyński

  ----------------------------------------------------------------------------- 

  Termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu „Podstawowe przepisy prawne w turystyce” - 5 września o godz. 15 w pokoju 4007 na Wydziale Prawa i Administracji UG. Egzamin będzie miał formę ustną.

  dr Bartłomiej Gliniecki

  -----------------------------------------------------------------------------------------------

  Najbliższe konsultacje u dra Tomasza  Rembalskiego odbędą się 4.09 i 9.09 w godz. 10.00-12.00.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  Konsultacje u prof. dr hab. Błażeja Śliwińskiego:

  piątek 11.00-12.00

  Konsultacje u prof. dr hab. Edmunda Kizika:

  piątek 10.00-12.00

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  Konsultacje u prof. UG dr hab. Klemensa Bruskiego od 7.06.  będą odbywały się w piątki w godz. 12.00-14.00.

  (Z wyłączeniem dni – 21.06 i 28.06)

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Konsultacje u dr Zbigniewa Landowskiego od 10.06.  będą odbywały się w czwartki w godz. 11.00-13.00 (pok.2.37).

  --------------------------------------------------------------------------------------------

  Od 7.06.2013r. konsultacje u prof. UG dr hab. Beaty Możejko będą odbywały się w piątki w godz. 11.00-12.30.

  ------------------------------------------------------------------------------ • AIESEC


  Nauka to nie wszystko. Liczy się doświadczenie.

  Odnosisz czasem wrażenie, że edukacja na uczelni nie odkrywa w pełni Twojego potencjału? Chcesz mieć większy wpływ na lokalną społeczność, a przy okazji zdobywać doświadczenie? A może chcesz poznać aktywnych i pełnych zapału ludzi takich jak Ty? Postaw na swój rozwój i zgłoś się do organizacji studenckiej AIESEC przy Uniwersytecie Gdańskim. Aplikacja dostępna jest do 20 lutego na stronie www.gdansk.aiesec.pl.

  Informacje

  Historia jednej godziny w AIESEC • Wyjazd w ramach programu LLP Erasmus


  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informuję, że w roku akademickim 2013/2014 dla studentów i studentek Instytutu Historii istnieje możliwość wyjazdu w ramach programu LLP Erasmus.

  O wyjazd mogą ubiegać się studenci zarejestrowani na studiach magisterskich oraz licencjackich Instytutu Historii. O wyjazd nie mogą ubiegać się studenci drugiego roku studiów magisterskich.

  Kandydaci wyjeżdżają na czas studiów określony w umowach. Prawo wyjazdu w charakterze studenta Erasmusa przysługuje danej osobie jednokrotnie. Nie ma możliwości wyjazdu do uczelni, z którą Instytut Historii nie posiada podpisanej umowy.

  Lista instytucji partnerskich Instytutu Historii UG w ramach programu Erasmus na rok 2013/2014:

  L.p.

  Uczelnia

  Miejscowość, Kraj

  Stopień studiów

  Liczba studentów

  Semestr

  Czas trwania

  1

  University of Antwerp

  Antwerpia, Belgia

  BA, MA

  3

  preferowany zimowy

  6 miesięcy

  2

  Charles University in Prague

  Praga, Czechy

  BA, MA

  2

  preferowany zimowy

  5 miesięcy

  3

  Eberhard Karls University

  Tybinga, Niemcy

  MA

  3

  zimowy i letni

  10 miesięcy

  4

  University of Debrecen

  Debrecen, Węgry

  BA, MA

  4

  wyłącznie letni

  5 miesięcy

  5

  University of Latvia

  Ryga, Łotwa

  BA, MA

  2

  preferowany zimowy

  3 miesiące

  6

  Univeristy of Primorska

  Koper, Słowenia

  BA, MA

  4

  wyłącznie letni

  5 miesięcy

  Osoby zainteresowane wyjazdem w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 proszę o złożenie do dnia 1 marca 2013 r. w sekretariacie Instytutu Historii następującej dokumentacji:

  1. Informacja o kierunku studiów w Instytucie Historii, roku, stopniu i trybie studiów oraz dane kontaktowe.

  1. Informacja, gdzie student/ka pragnąłby wyjechać, wraz z uzasadnieniem wyboru.

  2. Informacja o stopniu znajomości języka angielskiego oraz ewentualnie innych języków obcych. Prosimy o w miarę możliwości o udokumentowanie stopnia znajomości danego języka (np. o dołączenie kopii posiadanych certyfikatów).

  3. Zaświadczenie z dziekanatu ze średnią ocen ze studiów studenta/ki.

  Informacja o sposobie selekcji kandydatów zostanie podana w pierwszej połowie marca 2013 r.  • AIESEC


  Nie siedź w domu – wyjedź na praktykę profesjonalną lub wolontariat z AIESEC.

  Niedługo będziesz absolwentem i nie wiesz, co dalej? A może będziesz już szczęśliwym posiadaczem tytułu inżyniera bądź chcesz urozmaicić swój studencki czas ale nie jesteś pewien jak to zrobić? AIESEC ma dla Ciebie egzotyczną propozycję. Do 31 października 2012 roku możesz aplikować na wyjazd na praktykę zagraniczną lub wolontariat na stronie www.gdansk.aiesec.pl.

  Na praktyki lub wolontariat zagraniczny można wyjechać będąc studentem lub absolwentem do dwóch lat po studiach. AIESEC oferuje szeroką paletę możliwości wyjazdu zagranicznego, w zależności od kierunku studiów i zainteresowań. Są to praktyki oraz wolontariat w organizacjach pozarządowych bądź też małych czy średnich przedsiębiorstwach w obszarach takich jak np.: organizacje pozarządowe, projekty CSR, marketing, finanse, HR czy PR. Główne rejony, do których możesz wyjechać to Azja, Afryka, Europa Wschodnia, Bałkany, Europa Środkowa czy też Ameryka Południowa dla osób ze znajomością języka hiszpańskiego.

  „Będąc na wolontariacie zagranicznym można tak naprawdę nauczyć się samodzielności. Można się też wiele dowiedzieć o własnym kraju i o tym jak jest postrzegany. Poza tym mam teraz przyjaciół w takich krajach jak Czechy, Rumunia czy Brazylia, których planuję odwiedzić w przyszłym roku”. – mówi Kasia, studentka prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, która była na wolontariacie w Sankt Petersburgu.

  „Praktyka zagraniczna pozostawiła we mnie jak dotychczas najlepsze wspomnienia mego życia. Prócz fantastycznych ludzi, jakich poznałem, malowniczych rejonów, jakie zwiedziłem, nauczyłem się pracy w międzynarodowym środowisku gdzie spojrzenie na wiele procesów jest totalnie inne niż w Polsce. Ta różnorodność jak i zagraniczne doświadczenie miały kluczowy wpływ w procesie selekcji do wymarzonego stanowiska w dużej międzynarodowej korporacji, w której teraz pracuję” – Tomek, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

  Co trzeba zrobić, aby wyjechać? Pierwszym etapem jest wypełnienie aplikacji dostępnej na naszej stronie internetowej. Następnie rozmowa z członkiem AIESEC, test językowy oraz krótkie szkolenia przygotowujące do wyjazdu. Co dodatkowo wyróżnia AIESEC z pośród innych ofert wyjazdu za granicę, to m.in.: przygotowanie do praktyki oraz pomoc w załatwieniu wszelkich formalności związanych z wyjazdem. Podczas pobytu za granicą można liczyć na pomoc organizacji, a po powrocie wstąpić do niej i działać lokalnie rozwijając swoje umiejętności i wykorzystując zdobyte kontakty i doświadczenie.

  Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej www.gdansk.aiesec.pl. Oprócz informacji ogólnych udostępniono tam również pełny harmonogram wydarzeń oraz aplikację. Odwiedź nas również na facebooku- AIESEC University of Gdansk. • UWAGA!!


  Przekazujemy link do strony z nowym Zarządzeniem JM Rektora w sprawie obowiązkowego szkolenia BHP

  http://www.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/?akcja=pokaz_dane&id=2122 • Projekt Case Simulator


  Czy chcesz w innowacyjny sposób dowiedzieć się, jak prowadzić firmę?

  Czy już myślisz, co będziesz robił po zakończeniu studiów?

  Czy chcesz uzyskać certyfikat, który zwiększy twoje szanse na rynku pracy?

  Czy chcesz zdobywać nową wiedzę i umiejętności wykorzystując nowoczesne narzędzia?

  Czy chcesz uczyć się według wzorców stosowanych na najlepszych europejskich
  i amerykańskich uczelniach?

  Jeśli na któreś z powyższych pytań odpowiedziałeś tak – to zapraszamy do udziału
  w projekcie Case Simulator (www.casesimulator.pl).

  Spotkanie informacyjne już w pierwszej połowie października.

  Kontakt: dr Andrzej POSZEWIECKI

  Wydział Ekonomiczny UG

  poszewiecki@panda.bg.univ.gda.pl

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków
  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki • Informacje dla studentów I roku


  INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU:

  1. Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania miejsc w domach studenckich UG oraz stypendium socjalnego, wyżywieniowego, mieszkalnego i specjalnego dostępne są na stronie internetowej:

  http://www.historia.ug.edu.pl/pl/studentow (zakładka po lewej stronie)

  -domy studenckie

  -stypendia socjalne

  lub pod nr telefonu: 058 523 22 97

  2.Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckimUG wraz z kompletem wymaganych załączników należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:
  a) studenci przyjęci na pierwszy rok studiówI stopnia - do dnia 31 sierpnia 2012 roku,

  b) studenci przyjęci na pierwszy rok studiówII stopnia - do dnia 20 września 2012 roku.

  Wniosek należy złożyć w dziekanacie Wydziału Historycznego UG w godzinach jego otwarcia,

  pokój 2.56 (I piętro).


  3. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego(dla osób niepełnosprawnych) wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w terminie

  od 20 sierpnia 2012 r. do 05 października 2012 r.

  4. Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia mogą starać się o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie wniosków złożonych w dziekanacie

  do 16 października 2012 roku

  z potwierdzoną przez macierzysty dziekanat średnią ocen za ostatni okres rozliczeniowy studiów pierwszego stopnia.

  Ważne dokumenty: • Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 12/12 z 29 marca 2012 roku


  Uchwała Senatu Uniwersyteu Gdańskiego nr 12/12 z 29 marca 2012 roku w sprawie regulaminu studiów UG

  REGULAMIN STUDIÓW UG • Stypendia Fulbrighta na rok akademicki 2013-2014


  Przekazujemy informacje dotyczące aktualnych konkursów na stypendia Fulbrighta na rok akademicki 2013-2014 przeznaczonych dla pracowników naukowych i doktorantów oraz dla studentów polskich wyższych uczelni.

  Dodatkowo, na najbliższy rok akademicki 2012-2013, oferujemy studentom ostatnich lat studiów magisterskich i absolwentom polskich uczelni dofinansowanie I roku studiów, którzy indywidualnie ubiegali się i zostali przyjęci na studia magisterskie lub doktoranckie w uczelniach amerykańskich.

  W załączniku znajdują się ogłoszenia wszystkich aktualnych programów:

  1. 2012-2013 Fulbright Self-Placed Graduate Student Awards - stypendia do wysokości $30000, przeznaczone są dla studentów i absolwentów polskich uczelni, którzy indywidualnie ubiegali się i zostali przyjęci na I rok studiów magisterskich lub doktoranckich w uczelniach amerykańskich w roku akademickim 2012-2013. Termin przyjmowania zgłoszeń: 16 kwietnia 2012.

  2. 2013-2014 Fulbright Graduate Student Awards - finansowanie I roku studiów magisterskich lub doktoranckich w uczelniach amerykańskich do wysokości $30000. Stypendia dla absolwentów i studentów ostatnich lat studiów magisterskich w polskich uczelniach wyższych. Termin przyjmowania zgłoszeń: 16 kwietnia 2012.

  3. 2013-2014 Fulbright Advanced Research Awards - stypendia badawcze dla pracowników naukowo-dydaktycznych z tytułem doktora oraz dla doktorantów na realizację projektu badawczego w wybranej uczelni amerykańskiej. Informujemy, że od roku akademickiego 2012-13 miesięczne stawki stypendiów zostały podwyższone i wynoszą, zależnie od miejsca pobytu: w kategorii przed doktoratem - od $1600 do $2000 miesięczne, w kategorii po doktoracie - od $3000 do $3500. Termin przyjmowania zgłoszeń: 29 czerwca 2012.

  Szczegółowe informacje o stypendiach, warunkach formalnych i wymaganych dokumentach są umieszczone na stronie internetowej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta: www.fulbright.edu.pl

  We wszystkich kategoriach stypendiów program Fulbrighta dodatkowo zapewnia fundusze na koszty podroży do USA, zagospodarowania, wizę J-1 i polisę ubezpieczeniową. W kategorii stypendiów badawczych możliwe jest przyznanie funduszy na podróż współmałżonka i miesięcznego dodatku rodzinnego.

  Ostateczna ilość stypendiów przyznawanych przez Komisję Fulbrighta w każdej kategorii będzie uzależniona od wysokości przyznanego budżetu.

  Z poważaniem, Andrzej Dakowski

  Dyrektor - Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

  Załącznik 1  Załącznik 2  Załącznik 3 • Nowe konto do gromadzenia przychodów własnych uczelni.


  Szczegóły w załączniku • Baza danych: "Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG"


    Szanowni Państwo,

  uprzejmie przypominam o konieczności dostarczania publikacji w celu ich rejestracji w bazie „Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG”, zgodnie z Zarządzeniem nr 3/R/11 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie dokumentowania i upowszechniania  dorobku naukowego pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Gdańskiego.

  Baza dostępna jest na stronie internetowej Biblioteki pod adresem: http://expertus.bg.ug.edu.pl/.
  Materiały należy dostarczyć niezwłocznie po opublikowaniu do Biblioteki Głównej UG:
  Oddział Informacji Naukowej, pok. 045 (parter), e-mail:
  bibliografia@ug.edu.pl, tel. 58 523-32-04.
  Prosimy również o uzupełnienie brakujących publikacji za lata 2009-2010.

  Informacje dla autorów dotyczące formy i sposobu dostarczania materiału bibliograficznego znajdują się na stronie: http://www.bg.ug.edu.pl/bibliografie/bibliografia-publikacji-pracownikow-ug.

  Prorektor ds. Nauki,

  p rof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn  • Pismo Kanclerza UG dot. pozostawiania dokumentów i przedmiotów w portierniach budynków UG


   Załącznik