Wydział Historyczny Wydział System jakości kształcenia Strategia Rozwoju Wydziału Historycznego na lata 2012-2016

Strategia Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego na lata 2012-2016