Wydział Historyczny Informacje dla Doktorantów STUDIA DOKTORANCKIE HISTORII Przewód doktorski Spis dokumentów do otwarcia przewodu doktorskiego

Spis dokumentów wymaganych do otwarcia przewodu doktorskiego

 

1. Życiorys

 2. Ankieta personalna - załącznik 1
 
3. Kserokopia dowodu osobistego
 
 4. Odpis dyplomu magisterskiego i jego kserokopia wraz z suplementem (część A i B dyplomu)
 
 5. Zgoda na udostępnianie pracy doktorskiej w Bibliotece - załącznik 2 , załącznik 3 
 
 6. Informacja o dorobku naukowym – wykaz publikacji
 
 7. Opinia promotora
 
 8. Plan rozprawy doktorskiej (spis treści + opis każdego z rozdziałów)
 
 9. Podanie o otwarcie przewodu doktorskiego skierowane do Rady Wydziału Historycznego
 
 10. Zobowiązanie finansowe (dla osób „z zewnątrz”)
 
 11. Oświadczenie o wcześniejszym składaniu wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego
 

 

Ostatnio modyfikowane: 20.11.2009