Wydział Historyczny Informacje dla Doktorantów STUDIA DOKTORANCKIE HISTORII Pomoc materialna dla doktorantów Stypendia ministra

Stypendia dla doktorantów

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2013/2014

 

Istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendiów MNiSW za wybitne osiągnięcia. Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków na stronie:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2013-2014.html

Wypełnione wnioski należy składać do dnia 15.09.2013 r. w dziekanacie (pok. 2.28).

 

Anna Krause

 

 

Ostatnio modyfikowane: 26.08.2013