Wydział Historyczny Informacje dla Doktorantów STUDIA DOKTORANCKIE HISTORII Pomoc materialna dla doktorantów

Decyzje stypendialne

Od dnia 18.11.2013 r. w dziekanacie WSDHiHS (pok. 2.28) można odbierać decyzje stypendialne (stypendia socjalne, specjalne, dla najlepszych).

 

Decyzje nieodebrane w terminie 60 dni od daty ich wydania, wysyłane są pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny doktoranta.

 

Zgodnie z pkt. 7 § 3 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom UG doktorantowi w terminie 14 dni od otrzymania decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje za jej pośrednictwem odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

 

 

 

Ostatnio modyfikowane: 12.11.2013