Wydział Historyczny Wydział

WYBORY 2012-2016

WYBORY DZIEKANA I PRODZIEKANÓW WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO

Dziekanem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2012-2016 (1.09.2012–31.08.2016) został wybrany prof. dr hab. Wiesław Długokęcki. Prodziekanami zostali wybrani: prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski, prodziekanem ds. nauki, dr Arnold Kłonczyński, prodziekanem ds. kształcenia i studentów. Państwu Dziekanowi i Prodziekanom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej kadencji.

Przedstawicielami Wydziału Historycznego do Senatu UG wybrani zostali:

prof. UG, dr hab. Gabriela Majewska,

prof. UG, dr hab. Beata Możejko,

dr Katarzyna Ślusarska.

Dyrektorami Instytutów wybrani zostali:

Instytut Historii:

dr hab. Arkadiusz Janicki – dyrektor,

dr Piotr Perkowski – z-ca dyrektora

Instytut Archeologii i Etnologii:

prof. UG, dr hab. Witold Świętosławski – dyrektor

prof. UG, dr hab. Wojciech Bęben – z-ca dyrektora

Instytut Historii Sztuki:

prof. UG, dr hab. Tomasz Torbus – dyrektor

dr Jacek Friedrich – z-ca dyrektora

Ostatnio modyfikowane: 03.07.2012