Wydział Historyczny Wydział Adresy i telefony

Adresy i telefony na Wydziale Historycznym

Wydział Historyczny
ul. Wita Stwosza 55,80-952 Gdańsk
tel./fax (58) 523-2039 lub wew. 20-39

e-mail: dziekanat@historia.ug.edu.pl

 

Dziekan

prof. dr hab. Wiesław Długokęcki
tel./fax (58) 52320-39, wew. 2039, e-mail: dziekan@historia.ug.edu.pl

 

Prodziekan ds. Nauki

prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski
tel./fax (58) 523-2039, wew. 2039, e-mail: prodziekandsn@historia.ug.edu.pl

 

Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów

dr hab. Arnold Kłonczyński
tel./fax (58) 523-2039, wew. 2039, e-mail: prodziekan@historia.ug.edu.pl

 

Dziekanat Wydziału

Kierownik: mgr Wioletta Urbanek
tel./fax (58) 523-2039, wew. 2039, 2167, e-mail: dziekanat@historia.ug.edu.pl

 

Pracownia techniczna

Specjalista ds. Informatyki: Aleksander Jafra
tel. (58) 523-2237, wew. 2237, e-mail: hisaj@ug.edu.pl

Koordynator wydziałowy ds. modułu kształcenia: Lidia Muszyńska, , tel. (58) 523 20 23, wew. 20 23, e-mail: hislm@ug.edu.pl 
Ostatnio modyfikowane: 21.05.2013