Wydział Historyczny Wydział Dziekanat

Skład osobowy:

 

Wydział Historyczny
(Faculty of History)
ul. Wita Stwosza 55,80-952 Gdańsk 5
tel./ fax. (58) 523 20 39 wew. 20 39

centrala (58) 523 28 99, wew. 28 99
portiernia (58) 523 21 11, wew. 21 11
Dziekanat Wydziału Historycznego
Kierownik Dziekanatu
mgr Wioletta Urbanek, tel. 58 523 21 67, wew. 21 67, e-mail: dziekanat@historia.ug.edu.pl
Anna Krause, obsługa naukowo – administracyjna, tel. 58 523 20 39, wew. 20 39; e- mail: anna.krause@ug.edu.pl
mgr Lidia Muszyńska, koordynator wydziałowy ds. modułu kształcenia, tel. 58 523 20 23, wew. 20 23, e-mail: hislm@ug.edu.pl
Aleksander Jafra, obsługa techniczna tel. 58 523 22 37, wew. 22 37, e-mail: hisaj@ug.edu.pl
imię
i nazwisko
 
e-mail
 
telefon
 
obsługa studentów na kierunkach
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Agnieszka
Glejzer
523 29 56
Historia, I i II stopień
Krajoznawstwo i turystyka historyczna, I stopień
 
Barbara Godlewska
523 29 56
Religioznawstwo, I stopień
Niemcoznawstwo, I stopień
Historia, I i II
Historia sztuki, I
Mgr Danuta Szumiło
523 29 56
Archeologia, I i II stopień
Historia sztuki, I i II stopień 
Etnologia, I stopień
 
Mgr Bogumiła Czapiewska
523 22 97
sprawy socjalne studentów: stypendia, akademiki i praktyki studenckie,
Anna Krause
523 20 39
studia III stopnia na Studiach Doktoranckich Historii i przewody doktorskie
 
 
 
Podstawowe informacje dla studentów:
 
- Dziekanat Wydziału Historycznego znajduje się przy ul. Wita Stwosza 55 w Gdańsku Oliwie, I piętro,
- pokój 2.28 - obsługa studentów kierunków archeologia, historia, historia sztuki – studia stacjonarne i niestacjonarne, oraz obsługa słuchaczy SDH, sprawy socjalne studentów.
Godziny przyjmowania studentów:
wtorki, czwartki, piątki 10.00-13.00, środy 10.00-15.00
soboty - dni zjazdów 8.00-12.00 (terminarz zjazdów - studia niestacjonarne)
poniedziałki dziekanat nie przyjmuje studentów.
Legitymacje studenckie:
Studenci I roku studiów mają obowiązek umieszczenia aktualnego zdjęcia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów według instrukcji zamieszczonej na stronie nternetowej: irk.ug.gda.pl oraz wpłacenia opłaty za legitymację 17 zł i za indeks 4 zł. Wydanie legitymacji studenckiej może nastąpić nie wcześniej niż po upływie tygodnia od wpłacenia opłaty. 
 
Ostatnio modyfikowane: 05.11.2013