Wydział Historyczny Wydział Informacje i zarządzenia Dziekana

Zarządzenie Dziekana Wydziału Historycznego UG nr 2/2013 z dnia 7.11.2013 r. w sprawie przeprowadzenia badań ankietowych wśród studentów i doktorantów