Wydział Historyczny 

Wydział HistorycznyWydziałInformacje i zarządzenia Dziekana

Zarządzenie Dziekana Wydziału Historycznego UG nr 2/2013 z dnia 7.11.2013 r. w sprawie przeprowadzenia badań ankietowych wśród studentów i doktorantów

Serwis ostatnio aktualizowany:
23.04.2014