Wydział Historyczny Wydział Informacje o Wydziale Historycznym

O Wydziale Historycznym

O WYDZIALE HISTORYCZNYM

Kadra naukowa
Kadra Wydziału Historycznego składa się z 84 nauczycieli akademickich, wśród których jest 43 profesorów i doktorów habilitowanych, 40 osób ma stopień doktora nauk humanistycznych.
Studenci
Od nowego roku akademickiego 2012/2013 na Wydziale Historycznym studiuje 1271 studentów na studiach stacjonarnych i 95 studentów na studiach niestacjonarnych.
Oferta kształcenia
Wydział Historyczny składa się z trzech Instytutów: Historii, Archeologii i Etnologii oraz Historii Sztuki.  
Na naszym Wydziale można studiować na kierunkach:
Studia stacjonarne:
- historia, I i II stopień 
- archeologia, I i II stopień
- historia sztuki, I i II stopień
- etnologia, I stopień
- religioznawstwo, I stopień
- niemcoznawstwo, I stopień
- krajoznawstwo i turystyka historyczna, I stopień
Studia niestacjonarne:
- historia, I i II stopień
- historia sztuki, I stopień
Nowe kierunki i specjalności
Najnowszą ofertą kształcenia są uruchomione od tego roku akademickiego studia kierunku niemcoznawstwo, prowadzonym przez Wydział Historyczny wspólnie z Wydziałem Filologicznym. W planach Wydziału jest powołanie od roku akademickiego 2013/2014 na studiach stacjonarnych kierunku etnologia (II stopień).
Studia III stopniowe
W roku akademickim 2004/2005 Uniwersytet Gdański wprowadził System Boloński. Konsekwencją tej zmiany jest trzystopniowy system kształcenia studentów: studia I stopnia (licencjackie), II stopnia (magisterskie) i III stopnia (doktoranckie).
Kuźnią doktorów są czteroletnie Studia Doktoranckie Historii, na których można studiować w trybie stacjonarnym.
Absolwenci I i II stopnia kształcenia mogą wybierać studia podyplomowe, które prowadzone są na 2 kierunkach (patrz po lewej: Informacje dla kandydatów, studia podyplomowe).
Wydział oferuje wszystkim studentom - poza zajęciami kierunkowymi (obligatoryjnymi) – fakultatywne wykłady wydziałowe.
Wydział Historyczny posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie historii.
Studia na Wydziale Historycznym  przygotowują studentów do podjęcia pracy m.in. w szkolnictwie, archiwach państwowych i zakładowych, biurach podróży, wykopaliskach archeologicznych oraz muzeach.
Ostatnio modyfikowane: 07.03.2014