Wydział Historyczny Wydział System jakości kształcenia Informacja o programach i planach studiów

Informacje o programach i planach studiów

Informacje na temat programów studiów: siatki i plany semestralne znajdują się na stronach poszczególnych instytutów.

Sylabusy przedmiotowe dla poszczególnych kierunków dostępne są na Portalu Studenta.

Ostatnio modyfikowane: 21.11.2012