Wydział Historyczny Wydział Władze

Władze Wydziału Historycznego

Dziekan

prof. dr hab. Wiesław Długokęcki
tel./fax (58) 523-20-39, wew. 2039, e-mail: dziekan@historia.ug.edu.pl

Dyżur: Czwartek 11.30-13.00, piątek 8.00-9.30

Prodziekan ds. Nauki

prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski
tel./fax (58) 523-20-39, wew. 2039, e-mail: prodziekandsn@historia.ug.edu.pl

Dyżur: Środa 9.30-11.30, piątek 9.30-11.30

Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów

prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński
tel./fax (58) 523-20-39, wew. 2039, e-mail: prodziekan@historia.ug.edu.pl

Dyżur: Wtorek 13.30 - 15.30, Czwartek 11.00 - 13:00

Na spotkanie z Prodziekanem proszę przynosić indeks!

Dziekanat Wydziału

Kierownik Dziekanatu: mgr Wioletta Urbanek tel. 523-21-67, wew. 2167, e-mail: dziekanat@historia.ug.edu.pl

Ostatnio modyfikowane: 21.02.2014